********************************************************************* *********************************************************************

Składka członkowska
Przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr WZ/03/2019 Walnego Zebrania członków OSP w Kiełkowicach z dnia 16 marca 2019 roku, składka członkowska w roku bieżącym wynosi 15 zł. Składkę członkowską zgodnie ze Statutem OSP Kiełkowice opłacają członkowie czynni naszej jednostki. Członkowie honorowi oraz członkowie MDP nie mają obowiązku wpłacania składki.
Składkę członkowską można opłacić u Skarbnika OSP Kiełkowice lub wpłacić na rachunek naszej jednostki wpisując w tytule przelewu "Składka członkowska za rok 2019." Poniżej podaję nr konta:
77 2030 0045 1110 0000 0367 5310

JC********************************************************************* *********************************************************************

Powrót do strony startowej