********************************************************************* *********************************************************************

Dokumenty OSP


Statut OSP Kiełkowice

Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Zmiana ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

Podstawy funkcjonowania OSP

Monografia OSP Kiełkowice

Dodatkowe ustalenia do zawodów sportowo-pożarniczych

Zasady przeprowadzenia i ocena musztry.

Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych********************************************************************* *********************************************************************

Powrót do strony startowej