********************************************************************* *********************************************************************

Obchody Święta Niepodległości
W dniu 11 listopada w naszej gminie odbyły się uroczystości upamiętniające 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości odbyły się w Kiełkowicach, Gieble, Ryczowie i Ogrodzieńcu. Gminne uroczystości rozpoczęliśmy o godzinie 8.15 w Kiełkowicach. Spod kaplicy wyruszył przemarsz mieszkańców i władz samorządowych niosących flagę pod remizę OSP. Przy pomniku Poległych Członków Ruchu Oporu o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne złożono kwiaty. Następnie wszyscy udali się do Giebła na drugą część uroczystości –mszę w Kościele Parafialnym oraz występy artystyczne.
********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Przegląd samochodów i sprzętu
W dniu 26 października br. w jednostkach OSP na terenie gminy odbył się coroczny przegląd techniczny pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zaplecza technicznego. My również zostaliśmy poddani takiemu przeglądowi.
Kontrolę przeprowadzilła Komisja składająca się z członków Prezydium ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu w osobach druhów: Henryk Karcz, Krzysztof Błoch, Grzegorz Żak i Jan Chudek.

Iwona Rajca
Iwona Rajca
Iwona Rajca
Iwona Rajca
Iwona Rajca
Iwona Rajca
Iwona Rajca


Iwona Rajca, ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Turniej tenisa stołowego
VI Turniej Tenisa Stołowego Strażaków Ochotników Gminy Ogrodzieniec o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec dobiegł końca. Wśród 30 uczestników byli przedstawiciele jednostek OSP: Mokrus, Kiełkowice, Gulzów, Ryczów, Podzamcze, Ogrodzieniec, Giebło oraz Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.
Otwarcia VI Turnieju oraz wręczenia nagród dokonały Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Prezes Zarządu Oddziału Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha, Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Maria Milejska.
Turniej swoją obecnością zaszczycili Sołtys Ryczowa Leszek Janus i Radna Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Wanda Bednarz.
Gospodarzami turnieju była jednostka OSP w Ryczowie.
Po wielu emocjonujących rozgrywkach wyniki przedstawiają się natępująco.

kat. seniorzy
I - Karol Skorupa - PSP Zawiercie
II - Sławomir Żak - OSP Ryczów
III - Patryk Małek - OSP Ogrodzieniec
IV - Edward Grzebieluch - OSP Giebło

kat. kobiety
I - Katarzyna Jędruszek - OSP Gulzów
II - Joanna Chudek - OSP Kiełkowice
III - Ewa Jurczak - OSP Kiełkowice

kat. juniorzy
I - Michał Jędruszek - OSP Gulzów
II - Nikodem Latacz - OSP Gulzów
III - Bartłomiej Bilnik - OSP Mokrus

Wyróżnieni zostali najmłodszy Nikodem Latacz i najstarszy Edward Grzebieluch uczestnicy turnieju.
Szczególne podziękowania zostały skierowane do druha Edwarda Grzebielucha, który od wielu lat uczestniczy w turnieju oraz reprezentuje gminę w konkurencjach powiatowych i wspiera organizację wszelkich wydarzeń strażackich.
Podziękowania skierowane zostały również do druhów i druhen, którzy pomagali w organizacji dzisiejszego turnieju: Iwona Rajca, Grzegorz Żak, Jan Chudek, Andrzej Żak, Kazimiera Żak, Krzysztof Błoch i Henryk Karcz.

Gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników turnieju!!!


Fotorelacja

Iwona Rajca, ZOMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Nagroda dla Gminy Ogrodzieniec
Wyróżnienie w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2019 w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje” za IZBĘ TRADYCJI POŻARNICZYCH W STRAŻNICY OSP W KIEŁKOWICACH


Iwona Rajca


Iwona Rajca********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

7 październik - Uroczyste przekazanie promes
W dniu 7 października przedstawiciele jednostek OSP powiatu zawierciańskiego i będzińskiego uczestniczyli w remizie OSP Grodziec w uroczystości wręczenia promes na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku. Aktu wręczenia promes dokonali: Senator RP Arkadiusz Grabowski, posłowie Waldemar Andzel i Robert Warwas, Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach druh Tomasz Męcik-Kronenberg. Nasza jednostka otrzymała również promesę na "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacij zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach".


OSP Kiełkowice
OSP Kiełkowice


JC********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

24 lipca - Wizja w sołectwie kiełkowice
Wizja w Sołectwie Kiełkowice cz. 2 w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego pn. "Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2019". Kategoria najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe: "IZBA TRADYCJI POŻARNICZYCH W STRAŻNICY OSP W KIEŁKOWICACH" Trzymamy MOCNO KCIUKI!!!


Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca


Iwona Rajca********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

6 lipca - Dzień Otwartej Remizy
Kolejny raz mieszkańcy Kiełkowic mogli spotkać się z naszymi druhnami i druhami. W minioną sobotę remiza gościła zainteresowanych naszą działalnością, zwłasza tych najmłodszych.


Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca


Iwona Rajca********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Szkolimy się
W dniu 5 czerwca członkowie naszej jednostki, jako Formacja Obrony Cywilnej - Sekcja Zootechnicza, zostali przeszkoleni w zakresie zwalczania krocionogów. Szkolenie przeprowadził Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec p. Marek Kwoczała. Przypomnieliśmy sobie zasady używania środków chemicznych oraz znaczenie takich słów jak: dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja czy deratyzacja. Wszystko po to, aby zdobywać nową wiedzę i służyć mieszkańcom gminy.


Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca
Zdj. Iwona Rajca

Iwona Rajca********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

3 Maja w Gminie Ogrodzieniec
W dniu 3 Maja poczet sztandarowy reprezentował naszą jednostkę w obchodach upamiętniających Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uroczystość była połączona z przekazaniem nowego średniego pojazdu pożarniczego dla druhów z OSP Ogrodzieniec.


Fotorelacja - IR

JC********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Obchody Dnia Strażaka
Jak co roku jednostki OSP Kiełkowice, OSP Giebło, OSP Gulzów, OSP Mokrus i OSP Siamoszyce wspólnie biorą udział w obochodach Dnia Strażaka. W tym roku gospodarzem obchodów była jednostka OSP Kiełkowice. Zgodnie z tradycją kompania reprezentacyjna wraz z pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie Orkiestry Dętej, działającej przy OSP Giebło, wyruszyła o godz. 11.15 ze skrzyżowania ulicy Karlińskiej i Turystycznej do kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego, gdzie została odprawiona msza św. w intencji strażaków. Następnie strażacy przemaszerowali do strażnicy OSP Kiełkowice, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Nad bezpieczeństwem przemarszu kompani honorowej czuwali strażacy z naszej jednostki zabezpieczając czoło i tył kolumny pojazdami pożarniczymi oraz wyłączając na czas przemarszu ruch pojazdów na ulicy Turystycznej.
W obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk-Sprycha, Komendanta PSP w Zawierciu bryg. Artura Łągiewki, Komendanta Miejsko-Gminnego druha Henryka Karcza, Wiceprzeowdniczących Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zbigniewa Fabiańczyka i Michała Kusiaka, Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu druhny Elżbiety Stanek, Sołtysa druha Leszka Brzozowskiego, Księdza Proboszcza Krzysztofa Knapa, Księdza Wojciecha Drążka. Jednostki OSP otrzymały z rąk Pani Burmistrz czek na zakup sprzętu i umundurowania niezbędnego podczas działań ratowniczych oraz podziękowania i życzenia z okazji Święta Strażaków. Życzenia przekazał również Komendant PSP bryg. Artur Łągiewka, Wiceprzeowdniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zbigniew Fabiańczyk oraz Radna Rady Miejskiej Elżbieta Stanek i Sołtys Leszek Brzozowski.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: Adam Biały, Krzysztof Biały oraz Marcel Kaziród.

Fotorelacja - IR

JC********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Święta Wielkanocne OSP Kiełkowice
Święta Wielkanocne najczęściej kojarzą się nam z odpoczynkiem od codziennych zajęć i spotkaniach z najbliższymi. Dla członków naszej jednostki to również czas kiedy nasi przedstawiciele uczestniczą w poświęceniu pokarmów oraz biorą udział w Adoracji Grobu Pańskiego w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Gieble. Jak co roku adorację rozpoczęliśmy o godz. 13.00 zmieniając duhów z OSP Giebło i pełniliśmy wartę honorową do godz. 22.00, kiedy adorację przejęła jednostka OSP Gulzów. Warto podkreślić, że w tym roku w adoracji uczestniczyła prawie połowa członków naszej jednostki, dla których jak co roku nasza druhna przygotowała ciepły posiłek.
W Śmigus Dyngus na mieszkańców wychodzących z kaplicy czekała kurtyna wodna a dla tych, którzy "przedrali" się przez kurtynę czekał druh z opryskiwaczem spalinowym.

Zdj. JC Zdj. JC Zdj. JC Zdj. JC Zdj. JC

JC********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 6 kwietnia w remizie OSP Ogrodzieniec odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. W konkursie w II grupie wiekowej startował druh Mateusz Chudek członek MDP OSP Kiełkowice, który wywalczył I miejsce i reprezentował Gminę Ogrodzieniec podczas eliminacji na szczeblu Powiatu w dniu 18 kwietnia. Uzyskując 18 na 25 punktów uplasował się na V miejscu.

Zdj. JC

JC********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

VI Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza
W sobotę, 2 marca br., w naszej gminie odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec - Pani Anny Pilarczyk-Sprychy.
Swoją obecnością zaszczycili nas: bryg. Artur Łągiewka - Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu, st. kpt. Arkadiusz Spera - Komendant Powiatowy PSP w Będzinie, Krzysztof Szlachta - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Zbigniew Fabiańczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. W turnieju rywalizowało osiem jednostek zrzeszonych w OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Im. - OSP Kiełkowice
IIm. - OSP Gulzów
IIIm. - OSP Ryczów
IVm. - OSP Mokrus
Vm. - OSP Podzamcze
VIm. - OSP Ryczów-Kolonia
VIIm. - OSP Giebło
VIIIm. - OSP Ogrodzieniec
Dekoracji dokonali: Pani Burmistrz Anna Pilarczyk-Sprycha, Wiceprzewodniczący Pan Zbigniew Fabiańczyk oraz Komendant Miejsko-Gminny dh Henryk Karcz.
Statuetka dla najlepszego strzelca powędrowała do dh Karola Głąba, a dla najlepszego bramkarza do dh Jakuba Szczęcha. Uhonorowano także najmłodszego - dh Bartłomiej Bilnik i najstarszego zawodnika - dh Tadeusz Klimarowski. Wręczono również podziękowania: dla dh Adriana Jakacza - Fair Play, dla sędziów - Adama Głąba i Mateusza Tokarskiego.
Nad turniejową statystyką czuwała Komisja w składzie: dh Andrzej Żak i dh Jan Chudek.
Ponadto nad obsługą turnieju czuwało liczne grono druhów i druhen.
Gratulujemy finalistom oraz wszystkim drużynom!!!
Dziękujemy zaangażowanym w organizację turnieju!


Fotorelacja

IR********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Orszak Trzech Króli
W dniu dzisiejszym Kiełkowice były gospodarzem Orszaku Trzech Króli. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anny Pilarczyk-Sprycha.
Mieszkańcy, władze samorządowe, goście zaproszeni, organizacje, rada sołecka po raz czwarty uczciły Objawienie Pańskie barwnym i rozśpiewanym orszakiem.
W Święcie Trzech Króli udział wzięli: Członek Zarządu Rady Powiatu Zawierciańskiego Paweł Sokół, Radna Rady Powiatu Zawierciańskiego Maria Milejska, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk-Sprycha, Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu - Przewodnicząca Małgorzata Janoska, Elżbieta Stanek, Wioletta Baran, mieszkańcy miejscowości i gminy. Podczas mszy św. pani Burmistrz oraz ksiądz Krzysztof Knap podziękowali organizatorom za zaangażowanie, a uczestnikom za kultywowanie pięknej tradycji.
Spotkanie uatrakcyjniła gra Orkiestry Dętej OSP Giebło oraz występy Kwartetu Męskiego i Zespołu "Malwinki" ze Szkoły Podstawowej w Gieble.
Byli Trzej Królowie, Święta Rodzina, stroje z epoki. Uczestnicy zostali obdarowani słodkościami oraz królewskimi koronami.
Bezpieczne przejście przez miejscowość zapewnili druhowie i druhny z OSP Kiełkowice.

Fotorelacja

IR********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

W ramach akcji Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec pani Anny Pilarczyk-Sprycha, ubierzmy wspólnie choinkę, mieszkańcy Kiełkowic udekorowali świąteczne drzewko. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć miejscowych druhów i druhen.

Fotorelacja

IR********************************************************************* *********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
W dniu 10 listopada druhowie z naszej jednostki razem z druhami OSP Ogrodzieniec uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy przemarszu uczestników Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Pochód wyruszył z Placu Piłsudskiego na Plac Wolności. Na czas przemarszu korowodu strażacy wyłączyli z ruchu fragment ulicy Olkuskiej oraz ulicę Krótką. Nasi druhowie bezpośrednio po zabezpieczeniu powrócili do strażnicy.

Zdj. Iwona Rajca Zdj. Iwona Rajca

W dniu 11 listopada strażacy z OSP Kiełkowice poprzez zapalenie zniczy przy pomniku poległych mieszkańców naszego sołectwa i załączenie syreny alarmowej oddali hołd wszystkim poległym w obronie Ojczyzny.

Zdj. Sebastian Sobczak Zdj. Sebastian Sobczak

Poczet sztandarowy naszej jednostki wraz z pocztami wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele parafialnym w Ogrodzieńcu. Po zakończeniu uroczystej mszy poczty sztandarowe w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przemaszerowały na Cmentarz Komunalny, gdzie pod pomnikiem zostały złożone wieńce i kwiaty. Uroczystości zostały zakończone wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Zdj. Iwona Rajca i Małgosia Zdj. Iwona Rajca i Małgosia Zdj. Iwona Rajca i MałgosiaZdj. Iwona Rajca, Sebastian Sobczak, (JC)

*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Przekazania defibrylatora AED
W dniu 9 października Nasza jednostka wzbogaciła się o kolejny sprzęt - defibrylator AED z zestawem do ćwiczeń. Przekazanie sprzętu nastąpiło przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Andrzeja Mikulskiego, który przekazał urządzenie na ręce Naczelnika Straży druha Artura Olesika oraz Zastępcy Naczelnika druha Pawła Sobczaka.
Spotkanie odbyło się w strażackim gronie i miłej atmosferze. Defibrylator cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych druhów.

Zdj. Iwona Rajca i Małgosia Zdj. Iwona Rajca i Małgosia

Zapraszamy do fotorelacji

Zdj. Iwona Rajca i Małgosia

*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Kolejny Dzień Dziecka
W dniu 15 września remiza OSP Kiełkowice po raz kolejny gościła w swoich murach najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa oraz podopiecznych Domu Dziecka w Chruszczobrodzie. Zabawę z najmłodszymi prowadzili Psotka i Pipek, klauni z Centrum Europy Agencja Artystyczna w Bytomiu. Do wspólnej zabawy dołączyły druhny oraz druhowie naszej jednostki. Strażacy z naszej jednostki uczyli również uczestników spotkania udzielania poszkodowanym pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem zestawu PSP R-1, który pozyskali w ubiegłym roku od Fundacji Fakt 24. Obecni na spotkaniu mogli również w praktyce sprawdzić swoje umiejętności prowadząc RKO na fantomie, którego wypożyczyli druhowie z OSP Ogrodzieniec. Każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się z pojazdami pożarniczymi znajdującymi się na wyposażeniu jednostki oraz sprzętem pożarniczym pozostającym w dyspozycji naszej jednostki. Zwiedzając Izbę Tradycji Pożarniczych można było poznać historię jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec. Na zakończenie spotkania, każdy z uczestników otrzymał od strażaków OSP Kiełkowice opaskę odblaskową, przekazaną przez naszych sponsorów, z życzeniami bezpiecznej drogi do szkoły.

Zapraszamy do fotorelacji

J.C.

*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniu 5 sierpnia na boisku sportowym KS Giebło odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze połączone z festynem rodzinnym. W kategorii A - męskie drużyny pożarnicze startowało 8 drużyn reprezentujących wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec. Kategorię C - żeńskie drużyny pożarnicze reprezentowała Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP Giebło. Ponadto pokazowo startowały drużyny MDP Mokrus oraz DDP Gulzów. Zawody rozpoczęły się od przemarszu uczestników zawodów od remizy OSP Giebło na płytę boiska. Po złożeniu raportu Komendantowi Miejsko-Gminnemu druhowi Henrykowi Karczowi przez dowódcę pododdziałów Wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego druha Krzysztofa Błocha i wciągnięciu flagi państwowej na maszt otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr inż. Andrzej Mikulski, który powitał zawodników i zaproszonych gości. Po krótkiej odprawie dowódców drużyn i ostatnich uwagach przekazanych przez Sędziego Głównego kpt. Edytę Kubiak zaowdnicy przystąpili do rywalizacji w sztafecie pożarniczej z przeszkodami. Szybko się okazało, że drużyna OSP Ryczów Kolonia po raz kolejny będzie poza zasięgiem pozostałych drużyn. Natomiast różnice w czasach pozostałych drużyn po sztafecie były na tyle niewielkie, że o kolejności na podium będzie decydował czas uzyskany w bojówce. Zanim jednak zawodnicy wzięli udział w kolejnej punktowanej konkurencji widzowie zobaczyli w akcji najmłodszych uczestników tegorocznych zawodów: Dziecięcą Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP Gulzów. Po pokazie odbyła się musztra, która od dwóch lat jest dodatkową konkurencją podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Po zakończeniu musztry nadszedł czas na bojówkę. Zmagania rozpoczęła Żeńska Drużna Pożarnicza OSP Giebło a następnie pokazowo zaprezentowali się członkowie MDP Mokrus. Wśród seniorów jako pierwsza wystartowała OSP Ogrodzieniec, która uzyskała bardzo dobry czas i wysoko zawiesiła poprzeczkę dla pozostałych drużyn. Startująca jako trzecia w kolejności drużyna OSP Kiełkowice sprawnie zbudowała linię ssawną i linie gaśnicze, ale motopompa lata świetności dawno ma już za sobą i uzyskany czas nie pozowli na pokonanie druhów z Ogrodzieńca. Startująca jako piąta w kolejności drużna OSP Ryczów Kolonia również w bojówce była najlepsza i zasłuzenie zajmowała I miejsce. Kiedy do startu przygotowywali się zawodnicy OSP Podzamcze i OSP Mokrus zaczęło mocno padać. Na prośbę startujących kontynuowano zmagania, które na śliskiej nawierzchni były walką bardziej o utrzymanie równowagi niż "wykręcenie" dobrego czasu. Zanim nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników organizatorzy musieli postarać się o zastępcze nagłośnie. Po raz kolejny okazało się, że technika jest na straconej pozycji w walce z siłami natury. Po ogłoszeniu wyników nadszedł czas, na który czekali zawodnicy a mianowicie wręczenie nagród i wyróżnień. Drużyna OSP Podzamcze, która zajęła 8 miejsce otrzymała puchar ufundowany przez Komendanta Miejsko-Gminnego z "napojem" przekazanym przez Prezesa Zarządu. Puchary i medale za zajęcie miejsc na podium wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzej Mikulski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Zygmunt Podsiadło, Komendant PSP w Zawierciu bryg. Artur Łągiewka oraz Komendant Miejsko-Gminny druh Henryk Karcz. Ponadto jednostki OSP otrzymały za udział w zawodach niezbędny sprzęt i umundurowanie, które zostało zakupione przez Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz przekazane dla jednostek przez sponsorów. Nasza jednostka otrzymała 3 komplety ubrań ochronnych Nomex, 3 ubrania koszarowe, 2 węże W-75, 2 kominiarki, 2 pary rękawic specjalnych, 2 siekiery, 2 łopaty, szpadel i sorbent. Po zakończeniu zawodów otrzymalismy kolejny puchar, którego fundatorem jest jeden z członków wspierających OSP Kiełkowice.

Gratuluję naszej brązowej drużynie w składzie:
Paweł Głąb
Dominik Leks
Dominik Szlachta
Artur Olesik
Paweł Sobczak
Sebastian Sobczak
Dawid Kurek
Stanisław Kaleta
Adam Biały
Dawid Sobczak
i dziękuję za czas poświęcony na przygotowanie do startu w zawodach.

Dziękuję również druhnom:
Asi Chudek
Karinie Olesik
Karolinie Chudek
Wiktorii Ludwin
Ewie Jurczak
Iwonie Rajcy

za pomoc podczas prowadzenia zawodów i wspieranie naszych zawodników.

Na koniec gorące podziękowanie kieruję do druhów Piotra Mędreckiego i Mateusza Chudka, którzy byli razem z drużną podczas przygotowań do zawodów, pomagali w niedzielny poranek w ostatnich przygotowaniach do festynu a podczas zawodów kibicowali naszej drużynie. Dziękuję druhnom Alaksandrze i Angelice, druhom Marcelowi, Adrianowi i Konradowi, którzy również byli z nami podczas zawodów i dopingowali naszych zawodników.

Klasyfikacja końcowa zawodów w grupie A:

I miejsceOSP Ryczów Kolonia99,77
II miejsceOSP Ogrodzieniec110,10
III miejsceOSP Kiełkowice113,78
IV miejsceOSP Ryczów114,72
V miejsceOSP Giebło116,45
VI miejsceOSP Gulzów124,77
VII miejsceOSP Mokrus132,22
VIII miejsceOSP Podzamcze137,65

Zdjęcie OSP Kiełkowice

Więcej zdjęć można zobaczyć w fotorelacji druhny Iwony Rajcy

(JC)

*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Dzień otwartej remizy
W dniu 10 czerwca jednostka OSP Kiełkowice zorganizowała festyn strażacki pod hasłem Dzień Otwartej Remizy. Miał to być prezent dla najmłodszych mieszkańców z okazji Dnia Dziecka. W związku z tym nie mogło zabraknąć basenu z kulkami, zamku oraz kramu z zabawkami. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się występ iluzjonisty oraz zawodników jujtsu - Sandry i Ryszarda, którzy są aktualnymi mistrzami Polski oraz medalistami mistrzostw świata i europy. Druhowie z OSP Ogrodzieniec, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, przygotowali z własnej incjatywy tyrolkę tzn. zjazd na linie a wcześniej wspólnie z zastępami OSP Kiełkowice uczestniczyli w pokazie ratownictwa technicznego. Po zakończeniu pokazu uczestnicy festynu mogli zapoznać się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych będących w posiadaniu jednostek OSP Kiełkowice i OSP Ogrodzieniec oraz zwiedzić Izbę Tradycji Pożarniczych Gminy Ogrodzieniec. Ponadto druhowie OSP Kiełkowice zorganizowali konkurs plastyczny oraz konkurs zbijania "kręgli" za pomocą węża strażackiego. Poza konkursem próbę zbijania kręgli podjął Komendant PSP w Zawierciu bryg. Artur Łągiewka, którego miło było nam gościć w naszym strażackim gronie. Wszystkie dzieci uczestniczące w festynie otrzymały upominki. Dodatkowe nagrody otrzymali uczestnicy konkursów oraz ich zwycięzcy. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy.

Bardzo serdecznie dziękuję strażakom OSP Kiełkowice za organizację, przygotowanie i uczestnictwo w festynie. Dziękuję druhom z OSP Ogrodzieniec za przyjęcie zaproszenia i uatrakcyjnienie Dnia Otwartej Remizy. Podziękowania kieruję również pod adresem sponsorów: Pawła i Marioli Kaziród, Radnej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu druhny Elżbiety Stanek, Sołtysa Sołectwa Kiełkowice druhny Anny Szlachty, Sekretarza OSP Kiełkowice druhny Asi Chudek, druha Leszka Brzozowskiego, Adama i Pauliny Biały, Szczepana Plutki, Jadwigi Olesik. Dziękuję również sympatycznemu Iluzjoniście oraz zawodnikom jujtsu - Sandrze i Ryszardowi, którzy swoimi występami przyciągali uwagę dzieciaków oraz Naczelnikowi Straży druhowi Arturowi Olesik, który po raz kolejny zapewnił odpowiedni poziom nagłośnienia. Jak widać razem można więcej. Myślę, że dla każdego z nas najlepszą nagrodą był uśmiech na twarzach naszych najmłodszych gości.

Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród Zdjęcia Marcel Kaziród

Więcej zdjęć można zobaczyć w fotorelacji druha Marcela

Zdjęcia Marcel Kaziród (JC)

*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Strażackie ćwiczenia w Kiełkowicach
Scenariusz zbiórki kiełkowickich druhów w dniu 4 maja br. przebiegał pod hasłem: „ĆWICZENIA!”. Ochotnicy zostali zaalarmowani do następujących zdarzeń: zaginiona turystka i pożar młodnika w lesie. Po przybyciu do strażnicy podzielili się na dwa zespoły – zespół ratowniczo-poszukujący zaginionej oraz sekcję gaśniczą. Do ekipy dołączył samozwańczy pies – „ratownik”. Po odnalezieniu zaginionej turystki okazało się, że ma złamaną nogę. Zaistniała także konieczność podania poszkodowanej tlenu. Ze względów bezpieczeństwa, trzeba było poszkodowaną ewakuować w bezpieczne miejsce. W działaniach użyto noszy oraz wyposażenia torby PSP R1. Pożar i zagrożenie w pobliskim lesie zostały opanowane. Wszystko odbyło się z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa. Podczas działań nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu i życiu. To tylko ćwiczenia. Na zakończenie uczestnicy zbiórki wspólnie zasiedli przy ognisku i upiekli kiełbaski. Tak druhny i druhowie OSP Kiełkowice spędzili święto swojego patrona Floriana. Zdjęcia Iwona Rajca Zdjęcia Iwona Rajca Zdjęcia Iwona Rajca Zdjęcia Iwona Rajca Zdjęcia Iwona Rajca

I. Rajca

*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Dostarczenie namiotów na Jarmark Wielkanocny
W dniu 25 marca członkowie naszej jednostki razem ze strażakami OSP Mokrus we wczesnych godzinach porannych dostarczyli oraz rozłożyli na Placu Piłsudzkiego namioty na Jarmark Wielkanocny. W godzinach popołudniowych strażacy ponownie udali się do Ogrodzieńca, aby złożyć i odebrać namioty. Podczas rozstawiania i składania namiotów pomagali nam również druhowie z OSP Ogrodzieniec, którzy podczas Jarmarku mieli rozstawione swoje stoisko.*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


V Turniej Halowej Piłki Nożnej
W dniu 3 marca drużyna OSP Kiełkowice uczestniczyła w V Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu. W przygotowaniu turnieju zaangażowani byli również członkowie naszej jednostki (Iwona Rajca, Henryk Karcz, Chudek, Artur Olesik). Nasza drużyna uplasowała się na 3 miejscu. Serdeczne gratulacje.
Więcej informacji na stronie ZOMG.
V Turniej Halowej Piłki Nożnej*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Radio Katowice z wizytą w Izbie Tradycji Pożarniczych
Radio Katowice z wizytą w Izbie Tradycji Pożarniczych*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


IV Jarmark Bożonarodzeniowy
W dniu 17 grudnia strażacy z naszej jednostki wspólnie z druhami z OSP Mokrus brali udział w dostarczeniu do Ogrodzieńca i rozłożeniu na Placu Piłsudskiego namiotów, które były wykorzystane podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Po zakończeniu kiermaszu strażacy ponownie wyruszyli do Ogrodzieńca w celu odebrania namiotów i przywiezienia ich do naszej strażnicy. Tak jak w godzinach porannych towarzyszyli nam druhowie z OSP Mokrus.

*********************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ***********************************************************************


Zajęcia praktyczne w komorze dymowej
W dniu 4 listopada odbyły się w Bielsku-Białej zajęcia praktyczne w komorze dymowej, w których brało udział 9 członków OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec. Wśród nich była druhna Karolina i druh Dominik z OSP Kiełkowice, dwie druhny z OSP Giebło oraz druhowie z OSP: Gulzów, Ogrodzieniec, Podzamcze i Ryczów Kolonia. Na miejsce zajęć członkowie OSP dojechali między innymi samochodem GLM Ford należącym do naszej jednostki. Po krótkim szkoleniu, pomiarze ciśnienia tętniczego oraz zaliczeniu ćwiczeń wydolnościowych kursanci musieli przejść ścieżkę treningową, która do najłatwiejszych nie należy.
Gratuluję wszystkim druhnom i druhom, którzy brali udział w zajęciach praktycznych w komorze dymowej, wysokiej sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że mimo młodego wieku druhny i druhowie wspierali się nawzajem niezależnie od przynależności do jednostki OSP.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice*********************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ***********************************************************************


Szkolenia członków OSP
W dniu 8 października zakończył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Jura Rescu Team s.c. Trzech druhów OSP Kiełkowice, którzy zdali przed komisją Egazmin Państwowy, uzyskało tytuł Ratownika. Dwoje kolejnych członków OSP Kiełkowice uczestniczy w szkoleniu podstawowym strażaków-ratowników OSP zorganizowanym przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.
Gratulujemy "pierwszym" Ratownikom w naszej jednostce a druhnie i druhowi szkolącym się w Komendzie PSP życzymy powodzenia.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice*********************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ***********************************************************************


Zestaw PSP R1
11 września 2017r. w Dobrakowie (gmina Pilica) oparzeniu uległo dziecko, które ostatecznie zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Pierwszej pomocy udzielili ratownicy przybyli karetką pogotowia ratunkowego. Szybka i specjalistyczna pomoc była możliwa także dzięki wyposażeniu znajdującemu się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach. Wchodzące w skład wyposażenia torby PSP R1 środki do opatrywania oparzeń (opatrunki i żele schładzające) okazały się niezbędne w udzieleniu pomocy. Warto przypomnieć, że niespełna dwa miesiące wcześniej - w ramach konkursu zorganizowanego przez Fundację Faktu „Serce dla Dzieci” - OSP Kiełkowice otrzymała zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną, szynami Kramera oraz opatrunkami hydrożelowymi. Obecnie ochotnicy z Kiełkowic szkolą się na kursie KPP dla OSP z powiatu zawierciańskiego, gdzie doskonalą swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.*********************************************************************** ********************************************************************************************************************************************** ***********************************************************************


60-lecie OSP Siamoszyce
W dniu 10 września delegacja OSP Kiełkowice uczestniczyła w Jubileuszu 60-lecia OSP Siamoszyce połączonej z przekazaniem sztandaru dla jednostki. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną w Kościele Parafialnym w Kroczycach. Następnie jednostki udały się na teren ośrodka "Ciechan-Zdrój", gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

60-lecie OSP Siamoszyce*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


30 lecie Orkiestry Dętej OSP Ryczów
W dniu 9 września delegacja OSP Kiełkowice uczetniczyła w Jubileuszu 30-lecia Orkiestry Dętej OSP Ryczów. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej na plac przy remizie. Po mszy św. odprawionej przez proboszcza Parafi w Ryczowie miała miejsce dalsza część uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego oraz powitaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Mikulskiego zaproszonych gości Członek Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu druhna Iwona Rajca odczytała rys historyczny Orkiestry Dętej. W dalszej części uroczystości były gratulacje i życzenia dla Jubilatki składane przez zaproszonych gości.

30-lecie Orkietry Dętej*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Zestaw PSP R-1 dla OSP Kiełkowice
Jeden z pierwszych 40 zestawów PSP R1 już w OSP Kiełkowice!*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


100 lecie OSP Ogrodzieniec
W dniu 5 sierpnia druhny i druhowie z OSP Kiełkowice uczestniczyli w obchodach 100 lecia OSP Ogrodzieniec. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której podododziały złożone z pocztów sztandarowych i kompanii honorowej przemaszerowały na plac przy MGDK, na którym miała miejsce dalsza część obchodów setnej rocznicy powstania OSP Ogrodzieniec.

Ogrodzieniecka Jubilatka*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Ogrodzieniec - zabezpieczenie wyścigu
W dniu 1 sierpnia ośmioro strażaków z naszej jednostki brało udział w zabezpieczeniu trasy kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Razem z nami trasę wyścigu zabezpieczało około 50 druhen i druhów ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec. Strażacy wraz z funkcjonariuszami Policji od godziny 12.15 do momentu przejazdu peletonu zatrzymali ruch na trasie wyścigu. Po zakończeniu zabezpieczenia jednostki OSP udały się do swoich strażnic.*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************


Zestaw PSP-R1 w OSP Kiełkowice
W dniu 22 lipca jednostka OSP Kiełkowice, dzięki inicjatywie Naczelnika Straży druha Artura Olesika, pozyskała od Fundacji Faktu "Serce dla Dzieci" zestaw PSP R1.

Pierwszy z 40 zestawów PSP R1 już w OSP Kiełkowice!*********************************************************************** ***********************************************************************

*********************************************************************** ***********************************************************************
2017-06-15

Giebło - zabezpieczenie Procesji Bożego Ciała
W dniu 15 czerwca druhowie z OSP Kiełkowice brali udział w zabezpieczeniu Procesji Bożego Ciała, która wyruszyła z Kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła. Na czas procesji strażacy z jednostek OSP Giebło, Kiełkowice, Gulzów i Mokrus wyłączyli z ruchu część ulicy Częstochowskiej oraz zorganizowali objazdy.

Działaniami OSP Kiełkowice kierował Wiceprezes Zarządu druh Piotr Mędrecki.*********************************************************************** ***********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************Dzień otwartej remizy w Kiełkowicach
W dniu 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka strażacy z OSP Kiełkowice zaprosili do swojej strażnicy najmłodszych mieszkańców wraz z rodzicami. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia historii jednostki. Następnie dzieci w towarzystwie rodziców i strażaków mogli zwiedzić Izbę Tradycji Pożarniczych Gminy Ogrodzieniec zlokalizowaną w jednej z sal naszej strażnicy. W Izbie Tradycji zwiedzający mogli zobaczyć między innymi pompę ręczną, motopompy M-400 oraz M-800, agregat oddymiający, pompę szlamową Andoria, radiostacje samochodowe i nasobne, mundury strażackie, hełmy bojowe, prądownice oraz zdjęcia, z których najstarsze pochodzą z lat 30 ubiegłego wieku. Nasi milusińscy zwrócili uwagę na kolekcję samochodów pożarniczych, która została zakupiona przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego. Z "muzeum" przeszliśmy do pokoju Zarządu OSP, w którym nasi goście mogli obejrzeć prezentację multimedialną na temat działalności strażaków OSP oraz przyjrzeć się zgromadzonym pucharom wywalczonym na zawodach sportowo-pożarniczych oraz na turniejach halowej piłki nożnej i tenisa stołowego. Jednakże największym zainteresowaniem cieszyły się nasze wozy pożarnicze wraz z wyposażeniem. Podczas pokazu strażacy wyjechali do "ugaszenia pożaru słomy". Do akcji wyruszył samochód GBA oraz GLM Ford. Zastęp GBA ustawił kurtynę wodną, która odgrodziła "ścianę ognia" od pobliskiego zagajnika a rota strażaków w aparatach ODO podała prąd wody na palącą się słomę. Zadaniem zastępu GLM było podanie wody ze zbiornika do samochodu GBA. Do przepompowania wody wykorzystano pompę szlamową KTH-80. Po zakończeniu pokazu nasi goście powrócili do strażnicy, gdzie czekały na nich napoje oraz słodycze. Każdy z milusińskich otrzymał również drobne upominki, przekazane przez Referat Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Na koniec zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie oraz padła obietnica, że spotkamy się ponownie za rok w pierwszą niedzielę czerwca.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzejowi Mikulskiemu za przekazanie upominków oraz Radnej Rady Miejskiej Elżbiecie Stanek, Sołtysowi Sołectwa Kiełkowice Annie Szlachcie, członkom Rady Sołeckiej Grażynie Mędreckiej i Jadwidze Radosz za przekazanie słodyczy dla naszych najmłodszych gości.

OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice OSP Kiełkowice

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************Hołd poległym strażakom
W dniu 26 maja członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowicach, poprzez załączenie o godz. 19.00 syreny alarmowej oraz sygnałów świetlnych i dźwiękowych na pojazdach pożarniczych, oddali hołd poległym w akcji strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Cześć ich pamięci!

OSP Kiełkowice

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************Obchody Dnia Strażaka
W dniu 12 maja poczet sztandarowy OSP Kiełkowice reprezentował Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu podczas obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Jak zawsze była to okazja do podsumowania minionego roku oraz podziękowania za ofiarną służbę dla strażaków PSP oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas uroczystości zostały wręczone nominacje na wyższe stopnie pożarnicze oraz odznaczenia za ofiarną służbę.

Zdjęcie z serwisu Zawiercie-112

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************Adoracja Grobu Pańskiego
W dniu 15 kwietnia członkowie OSP w Kiełkowicach od godz. 13.00 do godz. 22.00 pełnili wartę przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Gieble. Od kliku lat w adoracji grobu biorą również udział członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy naszej jednostce. W tym roku w czasie adoracji jednostka OSP Kiełkowice została zadysponowana do działań ratowniczych w związku z czym, na parę godzin stopniały szeregi członków OSP pełniących wartę przy Grobie Pańskim. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie podczas adoracji i działań ratowniczych.

Adoracja Grobu Pańskiego

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************Dostarczenie namiotów na Jarmark Wielkanocny
W dniu 9 kwietnia we wczesnych godzinach porannych druhowie z OSP Kiełkowice dostarczyli i rozstawili namioty na Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu, na którym o godz. 10.00 rozpoczynał się Jarmark Wielkanocny. Po zakończeniu Jarmarku nasi druhowie ponownie udali się na Plac Piłsudskiego, aby złożyć i odebrać namioty, które na stałe są przechowywane w naszej jednostce. Podczas prac na placu Piłsudskiego pomagali nam druhowie z OSP Giebło.

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
W dniu 1 kwietnia członkowie naszej jednostki wzięli udział w IV Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Bursmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Gospodarzem turnieju była jednostka OSP Ryczów. Zawodnicy startowali w 3 kategoriach:
1) Kategorii seniorów
2) Kategorii kobiet
3) Kategorii MDP (chłopcy do lat 18)
W kategorii seniorów startowało 26 zawodników, którzy grali ze sobą w systemie pucharowym. W pozostałych kategoriach zawodnicy grali w systemie każdy z każdym a o zwycięstwie decydowała ilość zdobytych punktów. W kategorii seniorów druh Piotr Mędrecki uplasował się na 4 miejscu, przegrywając pojedynek o brązowy medal z reprezentantem OSP Gulzów. Miejsce na podium wywalczyła druhna Karolina Chudek, która w kategorii kobiet stanęła na najniższym stopniu podium. W kategorii MDP druh Mateusz Chudek, który był najmłodszym zawodnikiem turnieju, uplasował się na 4 miejscu.

Jednostkę OSP Kiełkowice reprezentowali:
1) Druhna Joanna Chudek
2) Druhna Karolina Chudek
3) Druh Mateusz Chudek
4) Druh Stanisław Kaleta
5) Druh Dominik Leks
6) Druh Piotr Mędrecki
7) Druh Artur Olesik

Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w turnieju i sportową postawę. Cieszę się, że jesteśmy jedną z najliczniej reprezentowanych jednostek w turnieju.

Linki zewnętrzne:
Zapraszamy do artykułu na stronie ZMOG ZOSP RP w Ogrodzieńcu.

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
W dniu 4 marca 2017 roku druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej jednostek OSP o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W turnieju wystartowało 8 drużyn, które rywalizowały ze sobą w systemie każdy z każdym. Nasza drużyna rozpoczęła zmagania od meczu z reprezentacją OSP Podzamcze, którą pokonała 2:0. W kolejnej rundzie zremisowaliśmy z drużyną OSP Ryczów Kolonia 1:1 a następnie po zaciętym meczu przegraliśmy z triumfatorami turnieju drużyną OSP Giebło 0:2. W kolejnej rundzie pokonaliśmy drużynę OSP Mokrus 1:0 i w dalszym ciągu mieliśmy szanse na miejsce na podium. Do końca pozostały do rozegrania jeszcze trzy mecze: z czarnym koniem turnieju drużyną OSP Ryczów, reprezentacją OSP Ogrodzieniec oraz drużyną OSP Gulzów. Porażka z OSP Ryczów 0:2 stawiała nas w trudnym położeniu. Aby marzyć o zajęciu 3 miejsca musieliśmy wygrać pozostałe 2 mecze. Plan zrealizowaliśmy połowicznie. Po wysokim zwycięstwie nad OSP Ogrodzieniec 5:1 w ostatnim meczu naszej drużyny doznaliśmy porażki z reprezentacją OSP Gulzów 0:3. Ta porażka zepchnęła naszą drużynę na 5 miejsce w tabeli.

Dziękuję kolegom z drużyny OSP Kiełkowice za sportową postawę i walkę fair play. Dziękuję naszym wiernym kibicom, którzy wspierali nas dopingiem i którzy są z nami na dobre i złe. W tym roku się nie udało, ale może dzięki temu w dalszym ciągu mamy o co walczyć. Za rok V jubileuszowy turniej piłki nożnej i okazja do rewanżu.

Chciałbym również pogratulować zwycięzcom z OSP Giebło, którzy swoją postawą zasłużyli na najwyższe miejsce na podium jak również druhom z OSP Ryczów, chyba największej niespodziance tego turnieju. Gratuluję też drużynie OSP Gulzów, która dopiero w tym turnieju została zdetronizowana.

Linki zewnętrzne:
Zapraszamy do artykułu na stronie Gminy Ogrodzieniec.
oraz na stronie Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu.

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************

25 finał WOŚP - Ogrodzieniec
W dniu 15 stycznia 2017 roku druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w turnieju siatkówki zorganizowanym przez OSP Ogrodzieniec w ramach 25 finału WOŚP. Nasza reprezantacja grała w grupie z drużynami Poziom 511, Gulzów i X Team triumfatorem turnieju. Zwycięstwo nad drużyną Poziom 511 pozwoliło na zajęcie 5 miejsca.

Po zakończeniu turnieju nasi druhowie udali się do Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu, gdzie pomagali organizatorom w zabezpieczeniu finału a po zakończeniu finału w porządkowaniu sali, na której miała miejsce część artystyczna.

Więcej na stronie ZOMG

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************

Jarmark Bożonarodzeniowy
W dniu 18 grudnia strażacy z naszej jednostki we wczesnych godzinach porannych dostarczyli i rozstawili namioty na Placu Piłsudskiego, gdzie o godz. 10.00 rozpoczął się III Jarmark Bożonarodzeniowy.
Po zakończeniu Jarmarku o godz.16.30 druhowie OSP Kiełkowice ponownie udali się na Plac Piłsudskiego, aby odebrać namioty. Po powrocie do jednostki konieczne było rozłożenie boków i czasz namiotów na sali, aby ociekły z wilgoci.
Podczas rozkładania i zbierania namiotów na Placu Piłsudskiego pomagali nam strażacy z OSP Ogrodzieniec.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************

Obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości
W dniu 11 listopada poczet sztandarowy naszej jednostki uczestniczył w obchodach upamiętniających 98 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec uczestniczyły we mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny a następnie przemaszerowały na cmentarz komunalny. Oddając hołd poległym i pomordowanym podczas ostatnich wojen delegacje Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miasta i Gminy, Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz uczniowie Gimnazjum w Ogrodzieńcu złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Wartę honorową przy pomniku pełnili członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Relacja z obchodów

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************Przegląd samochodów i sprzętu
W dniu 5 listopada o godz. 11.00 w naszej jednostce odbył się coroczny przegląd samochodów i sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostki. Kontrolę prowadziła komisjia wybrana na posiedzeniu Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu. Podczas kontroli naszą jednostę reprezentowało 7 członków na czele z Naczelnikiem Straży, który jest równocześnie dowódcą Jednostki Operacyjno-Technicznej. W kontroli uczestniczył również kierowca OSP, który na żadanie komisji uruchamiał sprzęt ochrony ppoż. oraz odpowiadał na pytania.

W imieniu Zarządu OSP w Kiełkowicach dziękuję wszystkim druhnom i druhom zaangażowanym w przygotowanie sprzętu i obiektu do przeglądu. Dziękuję również członkom OSP obecnym w czasie kontroli

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************Zajęcia w komorze dymowej - recertyfikacja
Egzamin końcowy - kurs podstawowy strażaków ratowników OSP
W dniu 20 października odbyły się ćwiczenia praktyczne, dla druhów posiadających ukończone szkolenie podstawowe, w komorze domowej w jednostce JRG Katowice-Piotrowice. W ćwiczeniach uczestniczyli między innymi druhowie z OSP Kiełkowice, OSP Giebło oraz OSP Ryczów Kolonia.

W dniu 16 października zakończył się, egzaminem sprawdzającym, kurs podstawowy strażaków ratowników OSP. Z wynikiem pozytywnym kurs ukończyła druhna Karina Olesik oraz druh Wojciech Struzik, którzy dzięki nabytym uprawnieniom zasilą szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Kiełkowice.

Komora dymowa Piotrowice

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniu 14 sierpnia na boisku sportowym w Gieble odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W zawodach uczestniczyło 13 drużyn w tym: 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 2 Żeńskie Drużyny Pożarnicze oraz 8 Męskich Drużyn Pożarniczych. Zarówno w kategorii Męskich jak i Żeńskich Drużyn Pożarniczych bezkonkurencyjni okazali się druhny i druhowie z OSP Ryczów Kolonia. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych triumfowali druhowie z OSP Giebło. W konkurencji musztry pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli: MDP - OSP Kiełkowice, Żeńskie Drużyny Pożarnicze - OSP Ryczów Kolonia a wśród Męskich Drużyn Pożarniczych wygrali druhowie z OSP w Gulzowie. Nasi druhowie ostatecznie zajęli 6 miejsce a członkowie MDP wrócili do strażnicy z Pucharem za 3 miejsce oraz stauetką za zwycięstwo w kategorii musztry.

I to tyle suchych faktów jeśli chodzi o klasyfikację końcową. Ale zawody to nie tylko start drużyny na boisku sportowym w Gieble. To godziny ćwiczeń, które druhny i druhowie poświęcali podczas przygotowań do startu. To poświęcony czas i zaangażowanie członków zarządu każdej jednostki. Niejednokrotnie wynik nie odzwierciedla trudu włożonego w przygotowania do startu. Ale to są zawody. Wygrywa ten, który opanuje emocje i popełni jak najmniej błędów. Nam w tym roku po raz kolejny się nie udało. Ale warto powiedzieć o tym, że o kolejności miejsc od 4 do 6 decydowały setne sekundy. Podczas zawodów nikt o tym nie mówił, ale jesteśmy jedyną jednostką, która od 2012 roku w zawodach oprócz Męskiej Drużyny Pożarniczej wystawia również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. I to start naszych "młodych druhów" w zawodach w 2008 roku był bodźcem dla innych jednostek do tworzenia drużyn MDP. Dzisiaj członkowie MDP z 2008 roku są trzonem tej jednostki. Ale mają swoich następców wśród członków MDP. I dlatego wiem, że ta jednostka ma szansę dalej się rozwijać i prężnie działać.

Aby zawody mogły się odbyć od strony organizacyjnej potrzebne było zaangażowanie i wsparcie wielu osób życzliwych strażakom. Podziękowania należą się Prezesowi ZOMG, Komendantowi Miejsko-Gminnemu, członkom Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego oraz poszczególnym jednostkom OSP. Jedne były bardziej widoczne podczas zawodów, inne trochę mniej. Jeszcze inne działały jakby trochę w cieniu przed zawodami czy też po ich zakończeniu. Ale najważniejsza jest współpraca wszystkich jednostek OSP, bo tak naprawdę gramy w jednej drużynie.

Ze swej strony gratuluję zwycięzcom i drużynom, które uplasowały się na podium. I na koniec gratuluję Wam, druhny i druhowie OSP Kiełkowice za sportową walkę. Tym razem się nie udało. Ale za dwa lata będzie okazja do rewanżu.

Więcej o zawodach na stronie ZOMG.
Zawody Sportowo-PożarniczePrezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************Zabezpieczenie wyścigu
W dniu 14 lipca druhny i druhowie z OSP Kiełkowice uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy wyścigu Tour de Pologne. III etap wyścigu rozpoczął się startem honorowym w Zawierciu skąd zawodnicy przejechali ulicą Paderweskiego a następnie skręcili w stronę Ogrodzieńca. Start ostry był ustyuowany na ulicy Kościuszki w pobliżu stacji paliw Green Zone. Na terenie Gminy Ogrodzieniec trasę wyścigu oprócz policjantów zabezpieczało 45 strażaków ze wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Warto podkreślić, że ponad 20% tej grupy (10 osób) stanowili członkowie OSP Kiełkowice.

Zapraszamy do obejrzenia galerii na stronie Gminy Ogrodzieniec.
Tour de PolongePrezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu


W dniu 25 czerwca 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ogrodzieńcu. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani przez jednostki OSP podczas tegorocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Podczas Zjazdu delegaci zatwierdzili sprawozdanie z działaności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu w kadencji 2011-2016 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorim za działanośc w kadencji 2011-2016.
Podczas Zjazdu zatwierdzono skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego na kadencję 2016-2021. W skład Zarządu Oddziału weszli przedstawiciele jednostek OSP wybrani podczas zebrań sprawozadwczo-wyborczych (każda jednostka desygnowała w skład Zarządu 3 przedstawicieli). Następnie w myśl §17 ust. 1 Statu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uzupełniono skład Zarządu o przedstawicieli władz samorządowych, przedsiębiorców oraz stowarzyszeń. W trybie tym w skład Zarządu powołano:
1. Dr inż. Andrzej Mikulski - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
2. Janusz Grzesiak - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CAPITAL
3. Iwona Rajca - Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Promocji
4. Ewelina Urbańczyk - członek stowrzyszenia "NOBILITO"

W trakcie przerwy w obradach Zjazdu Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes Zarządu- Andrzej Mikulski
Komendant Miejsko-Gminny- Henryk Karcz
Wiceprezes Zarządu- Krzysztof Błoch
Wiceprezes Zarządu- Janusz Grzesiak
Wiceprezes Zarządu- Grzegorz Żak
Sekretarz Oddziału- Jan Chudek
Skarbnik Oddziału- Kamil Żak
Członek Prezydium- Szymon Ceglarski
Członek Prezydium- Jarosłwa Gruca
Członek Prezydium- Marcin Jędruszek
Członek Prezydium- Mariusz Kaziród
Członek Prezydium- Łukasz Marczyk
Członek Prezydium- Andrzej Żak syn Eugeniusza
Członek Prezydium- Andrzej Żak syn Tadeusza
Członek Prezydium- Marta Żak
Członek Zarządu- Przemysław Bryła
Członek Zarządu- Tomasz Dyczko
Członek Zarządu- Krzysztof Gruca
Członek Zarządu- Sławomir Jurczak
Członek Zarządu- Jan Kotliński
Członek Zarządu- Zbigniew Latacz
Członek Zarządu- Janusz Łypaczewski
Członek Zarządu- Michał Mikoda
Członek Zarządu- Zdzisław Mogiła
Członek Zarządu- Artur Olesik
Członek Zarządu- Iwona Rajca
Członek Zarządu- Ewelina Urbańczyk
Członek Zarządu- Edward Zieliński


Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu ukonstytuowała się w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału- Sławomir Szlachta
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału- Janusz Cholewa
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału- Szczepan Plutka
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału- Piotr Mędrecki
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału- Adam Piątek


Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego podczas swego pierwszego posiedzenia w przerwie obrad Zjazdu dokonał wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu w osobach:

Komendant Miejsko-Gminny- Henryk Karcz
Sekretarz Oddziału- Jan Chudek


Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu zostali wybrani druhowie:

Komendant Miejsko-Gminny- Henryk Karcz
Sekretarz Oddziału- Jan Chudek
Członek Prezydium-Andrzej Żak syn Eugeniusza


Naszą jednostkę na Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu reprezentowali delegaci wybrani na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków OSP w Kiełkowicach w dniu 19 marca 2016 roku w osobach:

Prezes Zarządu- Jan Chudek
Naczlnik Straży- Artur Olesik
Wiceprezes Zarządu- Henryk Karcz
Wiceprezes Zarządu- Piotr Mędrecki
Gospodarz- Sebastian Sobczak
Strażak- Andrzej Graboś


Warto dodać, że druh Sebastian Sobczak uczestniczył podczas Zjazdu w pracach Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej a druh Andrzej Graboś zasiadał w Komisji Uchwał i Wniosków.

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

Zabezpieczenie Procesji Bożego Ciała


W dniu 26 maja druhowie z OSP Kiełkowice wraz ze strażakami z OSP Giebło, Gulzów i Mokrus zabezpieczali trasę Procesji Bożego Ciała, która wyruszyła z kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła po mszy o godz. 10.00. Działania druhów polegały na zamknięciu na czas procesji drogi z Giebła do Biskupic oraz kierowaniu pojazdów objazdem przez Giebło Kolonię.Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************Wychowankowie Domu Dziecka w OSP Kiełkowice


W dniu 13 maja jednostkę OSP w Kiełkowicach odwiedzili wychowankowie Domu Dziecka z Zawiercia. Podczas wizyty w jednostce dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem, którego na co dzień używają strażacy do działań ratowniczych. Zwiedziły również nie wykończoną jeszcze Gminną Salę Tradycji Pożarniczych. Mimo trwających wciąż drobnych prac remontowych dzieci mogły zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniało się wyposażenie i umundurowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************Obchody Dnia Strażaka w Komendzie PSP w Zawierciu


W dniu 10 maja poczet sztandarowy OSP Kiełkowice reprezentował Strażaków z Gminy Ogrodzieniec podczas obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na placu Komendy Powiatowej. W tym uroczystym dniu strażacy PSP otrzymali awanse na wyższe stopnie oraz odznaczenia. Ze strony zaproszonych na obchody Dnia Strażaka gości płynęły słowa uznania za trud i poświęcenie podczas codziennej służby. Całość obchodów uświetnił występ najmłodszych "strażaków" z przedszkola w Rokitnie Szlacheckim.Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************Obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja


W dniu 3 maja poczet sztandarowy reprezentował naszą jednostkę w obchodach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy obchodów zebrali się o godz. 8.30 pod Urzędem Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, gdzie został uformowany korowód, który przemaszerował ulicami Ogrodzieńca do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i strażaków. Po mszy św. poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz Gminy Ogrodzieniec, samorządu terytorialnego, Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji przemaszerowali na Cmentarz Komunalny. Pod Pomnikiem Poległych zostały złożone wieńce od Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Raday Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz Komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu. Obchody zostały zakończone koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej na Placu Piłsudskiego. Nad bezpieczeństwem uczsetników czuwali strażacy z OSP w Ogrodzieńcu.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 MajaPrezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek

Zdj. UMiG w Ogrodzieńcu (I.Rajca)********************************************************************* *********************************************************************Upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski


W dniu 14 kwietnia druhowie z naszej jednostki przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji upamiętnienia 1050 rocznicy Chrztu Polski. O godznie 20.10 obok naszej remizy zapłąneło ognisko.

Rocznica RocznicaPrezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* ****************************************************************************************************************************************** *********************************************************************

III Turniej Halowej Piłki Nożnej
W dniu 5 marca w sali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu rozegrany został III Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, w którym uczestniczyły drużyny jednostek OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu. Sprawy związane z organizacją turnieju koordynował druh Zbigniew Latacz z OSP w Gulzowie. Turniej otworzyli Komendant Oddziału Miejsko Gminnego druh Henryk Karcz oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zygmunt Podsiadło.

Drużyna OSP Kiełkowice rozpoczęła rozgrywki od remisu 1:1 z reprezentacją OSP Podzamcze. Następnie pokonała druhów z OSP w Ryczowie Koloni 2:0. Po zwycięstwie przyszła kolej na porażkę z reprezentacją OSP Giebło. Dwie stracone bramki na początku spokania ustawiły przebieg meczu, w którym nasi druhowie mimo licznych sytuacji zdobyli tylko jedną bramkę i zeszli z boiska pokonani. Sytuacja naszej drużyny poprawiła się po zwycięstwie 3:0 nad reprezentacją OSP Mokrus. W meczu z OSP Ryczów nasi reprezntanci musieli sporo się namęczyć, aby ostatecznie wygrać 3:1. Przed meczem z reprezentacją OSP Ogrodzieniec nasi druhowie zajmowali 3 miejsce z tą samą ilością punktów co OSP Podzamcze jednak z lepszą różnicą bramek. To co się wydarzyło w meczu z OSP Ogrodzieniec zaskoczyło chyba wszystkich uczestników turnieju. Skazywani na porażkę druhowie z Ogrodzieńca szybko zdobyli dwie bramki, a nam po raz kolejny przyszło gonić wynik. Na nasze nieszczęście w bramce rywali jak natchniony bronił Rafał Moś, który obronił nawet karnego i tylko dzięki jego postawie OSP Ogrodzieniec zawdzięcza wygraną 2:1. O tym, że nie należy lekceważyć rywala przekonali się druhowie OSP Giebło, którzy w meczu z OSP Ogrodzieniec przegrali 5:1. Nasi druhowie, aby myśleć o medalu, musieli pokonać druhów z OSP Gulzów. Do ostatniego meczu była to jedyna niepokonana drużyna turnieju. A my w tym spotkaniu na pewno nie byliśmy faworytem. Jednak piłka rządzi się swoimi prawami. Nasi reprezentanci od samego początku starali się przejąć inicjatywę. Grali też uważnie w obronie i starali się skonstruować akcję, którą mogliby zamienić na bramkę. I w końcu szczęście się do nas uśmiechnęło. Jak się później okazało gola na wagę zwycięstwa zdobył Zbigniew Kaziród. Rywale rzucili się do odrabiania strat ale przez to narażali się na kontry. Po jednym z szybkich ataków naszego zespołu bramkarz rywali sfaulował przed polem karnym naszego napastnika za co został ukaraną czerwoną kartką i musiał opuścić boisko. Grając w przewadze jednego zawodnika nasi reprezentanci umiejętnie przetrzymywali piłkę i nie pozwolili wydrzeć sobie zwycięstwa, dzięki któremu powrócili na najniższy stopień podium. Warto dodać, że do tej pory OSP Gulzów wygrał z nami dwukrotnie, ale tylko dzięki samobójczym trafieniom naszych zawodników. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do nas.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
1 miejsce - OSP Gulzów
2 miejsce - OSP Giebło
3 miejsce - OSP Kiełkowice
4 miejsce - OSP Ryczów Kolonia
5 miejsce - OSP Podzamcze
6 miejsce - OSP Ogrodzieniec
7 miejsce - OSP Ryczów
8 Miejsce - OSP Mokrus

Turniej********************************************************************* *********************************************************************Transportowa przyczepa pożarnicza
W dniu 27 lutego jednostka OSP Kiełkowice otrzymała transportową przyczepę pożarniczą, która będzie wykorzystywana do transportu sprzętu pożarniczego oraz innych przedmiotów wykorzystywanych do działań ratowniczych oraz działań logistycznych, do których wyjeżdżają druhowie z naszej jednostki. Zabudowę przyczepy wykonała firma Dragon Fire z Dąbrowy Górniczej.

Przyczepa pożarnicza

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************Pokaz strażacki dla wychowanków Domu Dziecka
W dniu 27 listopada w godzinach wieczornych gościliśmy w naszej strażnicy wychowanków Domu Dziecka z Zawiercia wraz z opiekunami. Dla najmłodszych była to okazja zapoznania się z działalnością strażaków-ochotników. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyły się wozy bojowe i możliwość przymierzenia bojowych ubrań ochronnych i hełmów Calisia Vulcan. Niemałym zainteresowaniem cieszył się sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych oraz służący do alarmowania naszej jednostki. Mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych wizytę wychowanków Domu Dziecka należy zaliczyć do udanych.

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************Rozstrzygnięcie konkursu DZ na Superstrażaka
W imieniu Zarządu OSP w Kiełkowicach pragnę podziękować wszystkim naszym sympatykom, którzy oddali głosy na naszą jednostkę oraz na naszego kandydata do miana Superstrażaka w konkursie zorganizowanym przez redakcję Dziennika Zachodniego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Piotr Mędrecki otrzymał 1644 głosy i zajął miejsce tuż za podium. Nasza jednostka zgromadziła 1744 głosy, co dało nam 5 miejsce na 101 jednostek z terenu Powiatu Zawierciańskiego. W obu kategoriach uzyskaliśmy najlepszy wynik spośród jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Gratuluję zwycięzcom i życzę powodzenia w kolejnym etapie konkursu.

Prezes OSP w Kiełkowicach Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************Posiedzenie Prezydium Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu
W dniu 9 października 2015 roku w remizie OSP w Kiełkowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium oraz zaproszeni goście. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu dr inż. Andrzej Mikulski.
W czasie posiedzenia zostały omówione sprawy związane z przygotowaniem do kampani sprawozdawczo-wyborczej oraz XI Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu. Prezydium Zarządu zostało zobowiązane do przygotowania na najbliższe posiedzenie Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu uchwał w sprawie terminu zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP zrzeszonych w Oddziale Miejsko-Gminnym oraz wyznaczenia członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej upoważnionych do uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Prezydium przygotuje również niezbędne uchwały dodtyczące liczby przedstawicieli do Zarządu Miejsko-Gminnego, liczby delegatów na XI Zjazd Oddziału oraz ustalenia terminu Zjazdu Oddziału.
Dokonano również podsumowania zabezpieczenia Święta Gminy oraz sytuacji pożarowej na terenie Gminy Ogrodzieniec. Wybrano również skład komisji uprawnionej do przeprowadzenia przeglądu samochodów i sprzętu. Podczas dyskusji rozmawiano o bieżacej działalności jednostek OSP oraz Zarządu Oddziału.

Sekretarz Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************Dzień Strażaka - Kiełkowice 10 maja 2015
W dniu 10 maja 2015 roku odbyły się Parafialne Obchody Dnia Strażaka. Gospodarzem tegorocznego Dnia Strażaka była jednostka OSP Kiełkowice, która gościła druhów z jednostek OSP: Giebło, Gulzów, Mokrus i Siamoszyce oraz zaproszonych gości, wśród których byli: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec a zarazem Prezes Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu dr inż. Andrzej Mikulski, Komendant Miejsko-Gminny Henryk Karcz, Wiceprezes Zarządu OMG ZOSP RP w Ogrodzieńcu Paweł Grobelak, Radni Rady Gminy Wioletta Baran i Zbigniew Fabiańczyk oraz Iwona Pakuła - Prezes "ZAMEK" sp. z o.o..

Dzień Strażaka - 2015 Uroczyste obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od zbiórki druhów o godz. 12.45 na skrzyżowaniu ulicy Karlińskiej, skąd strażacy przemaszerowali do Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kiełkowicach. Na czas przemarszu druhowie z OSP Kiełkowice zablokowali ruch na ulicy Turystycznej. W Kaplicy druhowie uczestniczyli we Mszy świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza Krzysztofa Knapa w intencji śtrażaków. Szkoda, że mieszkańcy parafii niezbyt licznie wzięli udział w nabożeństwie w intencji strażaków z Parafii Giebło. Po Mszy św. strażacy przemaszerowali do remizy OSP w Kiełkowicach, gdzie miały miejsce dalsze obchody Dnia Strażaka.

Dzień Strażaka - 2015 Podziękowania druhom za ofiarną służbę przekazał Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr inż. Andrzej Mikulski oraz Komendant Miejsko-Gminny Henryk Karcz. W imieniu Radnych Rady Gminy w Ogrodzieńcu życzenia z okazji Dnia Strażaka złożyła Radna Wioletta Baran. Do życzeń dołaczył się Prezes OSP w Kiełkowicach, który życzył druhom tylu powrotów ilu wyjazdów do akcji.

Dzień Strażaka - 2015 Druhowie, którzy najbardziej wyróżnili się w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymali z rąk przedstawicieli Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego odznaczenia resortowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi druhowie Artur Olesik i Sebastian Sobczak, którzy otrzymali Odznakę Strażak Wzorowy. Druh Piotr Mędrecki otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa a druh Stanisław Kaleta został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymała również Spółka "ZAMEK". Odznaczenie odebrała Prezes Iwona Pakuła.

Dzień Strażaka - 2015 W imieniu Zarządu i swoim własnym dziękuję wszystkim druhnom, druhom oraz członkom MDP za pomoc w przygotowaniu oraz uczestnictwo w obchodach Dnia Strażaka w dniu 10 maja. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Sabiny, Sylwii, Małgorzaty i Joanny za przygotowanie strony gastronomicznej uroczystości. Dziękuję również Jackowi za wypożyczenie sprzętu i oprawę muzyczną. Dziękuję również osobom zaangażowanym w prace porządkowe w poniedziałek 11 maja.

Dzień Strażaka - 2015

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek

Zdjęcia Sławomir Szlachta********************************************************************* *********************************************************************

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogrodzieniec 27 marca 2015


OTWP - Ogrodzieniec 2015 W piątek 27 marca 2015 roku w remizie OSP w Ogrodzieńcu odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W Eliminacjach Gminnych uczestniczyli uczniowie, którzy w eliminacjach szkolnych znaleźli się w pierwszej trójce. W kategorii szkół podstawowych startowała Natalia Zielińska. W kategorii gimnazjum startowały: Karolina Chudek, Dagmara Kaziród oraz Sandra Szczepanek. Wymienione uczestniczki są członkiniami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Kiełkowice.
OTWP - Ogrodzieniec 2015 Eliminacje Gminne zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 45 pytań. Uczestnicy, którzy w swojej kategorii wiekowej po części pisemnej znaleźli się w pierwszej trójce zakwalifikowali się do drugiego etapu, polegającego na udzieleniu ustnej odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań. Wygrywał uczestnik, który w obu etapach zgromadził największą liczbę punktów. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja w składzie: Przewodniczący - Łukasz Marczyk, Sekretarz - Jan Chudek oraz członkowie komisji: Szymon Ceglarski i Michał Mikoda.
Po części pisemnej do dalszego etapu w kategorii szkół podsatwowych zakwalifikowali się następujący uczestnicy: Natalia Zielińska, Natalia Starobrzyńska oraz Julia Wydra i Dawid Wróbel. W kategorii gimanzujm do części ustnej przeszli: Jakub Mikoda, Dagmara Kaziród oraz Karolina Chudek. Odpowiedzi przed Komisją zmieniły kolejność na podium w obu kategoriach wiekowych. O miejscu na najniższym stopniu podium w kategorii szkół podstawowych zadecydowała dogrywka, z której zwycięsko wyszedł Dawid Wróbel.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

Kategoria wiekowa - Szkoły Podstawowe
1. Natalia Starobrzyńska
2. Natalia Zielińska
3. Dawid Wróbel

Kategoria wiekowa - Gimnazjum
1. Jakub Mikoda
2. Karolina Chudek
3. Dagmara Kaziród

OTWP - Ogrodzieniec 2015 Dzięki hojności sponsorów każdy z uczestników otrzymał nagrody za udział w Turnieju. Nagrody za miejsca na podium były bardziej wartościowe. Podziękowania należą się również Komendantowi Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Henrykowi Karczowi, Wiceprezesowi Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu oraz Zarządowi i członkom OSP Ogrodzieniec za przygotowanie OTWP na szczeblu Gminy jak również za czas poświęcony podczas eliminacji szkolnych.
Gratuluję zwycięzcom: Jakubowi Mikodzie i Natali Starobrzyńskiej, którzy są członkami MDP działającej przy OSP w Mokrusie. Gratuluję również Natali Zielińskiej, Karolinie Chudek oraz Dagmarze Kaziród, które w swoich kategoriach wiekowych znalazły się na podium a reprezentowały nie tylko szkoły w których się uczą, ale również MDP w Kiełkowicach. OTWP - Ogrodzieniec 2015

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek

Zdjęcia Joanna Piwowarczyk********************************************************************* *********************************************************************

Sprawozdanie z działalności OSP Kiełkowice


Jednostka OSP Kiełkowice skupia w swoich szeregach 53 członków w tym: 29 czynnych, 11 honorowych oraz 13 członków MDP. W roku sprawozdawczym nasze szeregi zasiliło 2 członków czynnych oraz 7 członków MDP. W minionym roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu oraz miały miejsce 3 zebrania ogólne. Podczas zebrań poruszane były tematy związane z bieżącą działalnością naszej jednostki.
Druhowie OSP Kiełkowice czynnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności. W styczniu wraz z pozostałymi jednostkami z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec włączyli się w organizację XXII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W lutym poczet sztandarowy reprezentował OSP Kiełkowice w uroczystości upamiętniającej 70 rocznicę pacyfikacji Ryczowa. W maju członkowie naszej jednostki uczestniczyli w Parafialnych oraz Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka. Byliśmy również obecni podczas przekazania nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla druhów z OSP Ogrodzieniec jak również podczas obchodów 85 rocznicy powstania OSP Ryczów. 12 kwietnia 2014 roku druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w zabezpieczeniu logistycznym ćwiczeń Kompanii Odwodowej nr XV oraz jednostek włączonych do KSRG. W sierpniu braliśmy udział w zabezpieczeniu Święta Gminy na zamku w Podzamczu. Uczestniczyliśmy również w uroczystościach kościelnych podczas mszy odpustowej oraz podczas wizytacji biskupa.
Druhny i druhowie z naszej jednostki w roku sprawozdawczym, ze zmiennym szczęściem, uczestniczyli w Turnieju Tenisa Stołowego, Turnieju Halowej Piłki Nożnej oraz Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Druh Stanisław Kaleta wywalczył II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego. Nasza reprezentacja piłkarska zajęła III miejsce w piłce halowej. Podczas zawodów sportowo-pożarniczych drużyna seniorów otarła się o podium zajmując IV miejsce. Żeńska drużyna pożarnicza po raz kolejny stanęła na najwyższym stopniu podium. Warto podkreślić, że drugi raz z rzędu w zawodach sportowo-pożarniczych startowały dwie nasze drużyny. Oprócz podnoszenia sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach sportowych członkowie naszej jednostki uczestniczyli również w różnorakich szkoleniach. W roku sprawozdawczym druh Sebastian Sobczak oraz Zbigniew Kaziród ukończyli Kurs Podstawowy Strażaków Ratowników. Druhna Karolina Chudek oraz druh Kacper Jurczak ukończyli kurs dowódców MDP podczas wakacyjnego obozu szkoleniowego w Niechorzu. W okresie od 19 do 21 września druhny: Karolina Chudek, Sandra Szczepanek, Dagmara Kaziród, Magdalena Chudek oraz druh Mateusz Chudek uczestniczyli w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez druhów z Grupy Ratownictwa Wysokościowego działającej przy OSP Ogrodzieniec. Uczestnicy obozu zmagali się nie tylko z zadaniami wyznaczanymi przez starszych kolegów ale również z nienajlepszą pogodą.
Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Provident Polska S.A. członkowie MDP zorganizowali pokaz strażacki dla najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa. Uczestnicy spotkania otrzymali od przedstawicieli firmy Provident Polska kamizelki odblaskowe, latarki oraz słodycze. Do świetlicy młodzieżowej zostały przekazane gry planszowe, piłki, zestawy do gry w badmintona oraz rakietki do tenisa stołowego. Akcja miała na celu zwiększenie wśród najmłodszych świadomości bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa Zawierciańskiego Oddziału firmy Provident Polska w lutym bieżącego roku 25 najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa mogło uczestniczyć w kuligu w Przybynowie. Firma Provident Polska zakupiła dla naszej jednostki kurtkę strażacką wyjściową, 5 czapek do mundurów koszarowych oraz przeznaczyła środki na zakup materiałów do remontu świetlicy.
Druhowie z naszej jednostki czynnie uczestniczyli w zbiórkach szkoleniowych, na których podnosili poziom swojego wyszkolenia jak również w pracach społecznych przy obiekcie. Dzięki zaangażowaniu naszych druhów w Sali przeznaczonej na muzeum strażackie podłoga została wyłożona płytkami oraz zostały wymienione drzwi. Na dalszy remont pomieszczenia zabrakło już środków finansowych. Dzięki środkom przekazanym z funduszu sołeckiego wymieniono 3 szt. okien w świetlicy młodzieżowej oraz zakupiono kominek z płaszczem wodnym oraz materiały niezbędne do instalacji ogrzewania na dole oraz w łazienkach na parterze. Do świetlicy młodzieżowej zakupiono również kuchnię gazowo-elektryczną oraz elementy oświetlenia. Dzięki środkom pozyskanym z innych źródeł zostały zakupione i zamontowane 2 grzejniki w korytarzu na parterze. Przez cały rok druhowie wykonywali społecznie prace związane z utrzymaniem obiektu i terenu przyległego do budynku remizy strażackiej. Łącznie przy pracach społecznych druhowie przepracowali 1250 roboczo-godzin.
Jednakże największy nacisk został położony na podtrzymanie sprawności bojowej naszej jednostki. Przez cały rok druhowie z JOT, która została powołana Uchwałą nr 3/09/2014, którą tworzy 9 druhów. Odwód JOT stanowią druhowie, którzy posiadają badania lekarskie jednakże nie uzyskali jeszcze odpowiedniego wyszkolenia uprawniającego do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto Uchwałą nr 2/09/2014 zostały nadane stopnie strażackie uwzględniające posiadane wyszkolenie pożarnicze.
Na posiedzeniu w dniu 4/09 Zarząd dokonał reorganizacji MDP tworząc 2 drużyny. Dowódcą Żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej została druhna Karolina Chudek a dowódcą Męskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej został druh Kacper Jurczak. Na opiekuna MDP został powołany druh Piotr Mędrecki.
W roku sprawozdawczym w naszej jednostce został zamontowany system selektywnego wywołania składający się z terminala DSP-50, terminala DTG-53 oraz radiostacji Motorola M-140. Ze środków pozyskanych z darowizn 1% oraz dotacji MSW zakupiono mundur koszarowy, 2 szt. kominiarek oraz 2 szt. koszulek bawełnianych z napisem „STRAŻ”. Dzięki dotacji celowej z budżetu Gminy Ogrodzieniec w kwocie 1092,60 oraz dotacji MSW w kwocie 900 zł do naszej jednostki trafiły 3 szt. hełmów CV z wizjerem sferycznym, które już zostały użyte w akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru kotłowni. Ponadto Gmina Ogrodzieniec ponosi koszty związane z utrzymaniem sprawności bojowej jednostki w postaci opłat OC pojazdów mechanicznych, zakupu paliwa i remontów posiadanego sprzętu oraz wynagrodzenia dla etatowego mechanika-kierowcy.
W imieniu Zarządu i swoim własnym dziękuję druhnom i druhom zaangażowanym w działalność naszej jednostki. Nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska, aby kogoś nie pominąć a tym samym zniechęcić do dalszej pracy. Cieszę się, że jest może nie najliczniejsza, ale prężnie działająca grupa osób, która poświęca swój czas na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pracach społecznych, zbiórkach szkoleniowych czy też zawodach sportowych. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej druhen i druhów, którzy będą zaangażowani w działalność naszej jednostki. Pragnę również podziękować burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr inż. Andrzejowi Mikulskiemu za okazaną pomoc i zrozumienie naszych potrzeb oraz Komendantowi Miejsko-Gminnemu druhowi Henrykowi Karczowi, który poświęca swój czas i wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, aby pozyskać środki na wyposażenie jednostek i szkolenia. Dziękuję również firmie Provident Polska za przekazane środki finansowe oraz inicjatywy podjęte na rzecz najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa i nieskromnie proszę o więcej. Na koniec dziękuję wszystkim sympatykom naszej jednostki za okazaną pomoc i wsparcie a naszym rodzinom za cierpliwość i zrozumienie, kiedy godzinami nie ma nas w domach.********************************************************************* *********************************************************************

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 21 lutego 2015 roku w remizie OSP w Kiełkowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014. Na zebranie przybyli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach gen. Zbigniew Meres, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach a zarazem Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Henryk Karcz, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Janusz Babiński, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr inż. Andrzej Mikulski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Krzysztof Błoch, Skarbnik Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ogrodzieńcu Kamil Żak, Kierownik ds. Rozwoju Provident Polska SA Oddział Zawiercie Anna Kapral, Doradca Klienta Provident Polska SA Justyna Nowak.

Zebranie sprawozdawcze 2015 Zebranie otworzył Prezes Zarządu Jan Chudek, który powitał zaproszonych gości przybyłych na Zebranie Sprawozdawcze. Następnie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w lipcu 2014 roku druha Edwarda Kaziroda, wieloletniego kierowcy naszej jednostki. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania oraz protokolanta. Przewodniczącym zebrania został wybrany Wiceprezes Zarządu druh Andrzej Graboś a protokolantem Sekretarz Zarządu druh Paweł Sobczak. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący druh Artur Olesik, Sekretarz druh Sebastian Sobczak, Członek druhna Elżbieta Strażak.

Zebranie sprawozdawcze 2015 Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes Zarządu Jan Chudek. O działalności bojowej jednostki mówił w swoim sprawozdaniu Naczelnik Józef Jurczak. Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Stanisław Kaleta. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Mędrecki. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie OSP Kiełkowice jednomyślnie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP za działalność w roku 2014. Podczas kolejnych głosowań druhowie jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie zasad sporządzania sprawozdania finansowego OSP Kiełkowice, w sprawie organizacyjno-programowej oraz uchwałę zatwierdzającą zmiany w składzie Zarządu OSP Kiełkowice. Po złożeniu pisemnej rezygnacji przez druhnę Elżbietę Stanek z członkostwa w Zarządzie jednostki, Zarząd zgodnie ze statutem dokooptował w skład Zarządu druha Pawła Sobczaka, który objął funkcję Sekretarza Zarządu. Zmiany te, zgodnie ze statutem wymagały zatwierdzenia na Walnym Zebraniu.

Zebranie sprawozdawcze 2015 W imieniu Zarządu jednostki dziękuję członkom OSP Kiełkowice za udział w zebraniu sprawozdawczym oraz za pomoc w przygotowaniu zebrania srawozdawczego. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem naszych sympatyków, którzy bezinteresownie nie po raz pierwszy pomogli nam w przygotowaniu walnego zebrania. Dziękuję również przybyłym na zebranie zaproszonym gościom za zainteresowanie działalnością naszej jednostki. Życzę wszystkim druhnom i druhom wytrwałości w pracach społecznych na rzecz naszej jednostki, abyśmy nie zmarnowali tego, co udało się do tej pory osiągnąć. 85 letnia tradycja naszej jednostki zobowiązuje.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek

Zdjęcia Joanna Piwowarczyk********************************************************************* *********************************************************************

********************************************************************* *********************************************************************

Selektywne wywołanie
W dniach 22 września 2014 roku w naszej jednostce został zainstalowany system selektywnego wywołania, który pozwala alarmować ze stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP
********************************************************************* *********************************************************************

Obóz szkoleniowy MDP
W dniach 19-21 września 2014 roku druhowie z Grupy Ratownictwa Wysokościowego, działającej przy OSP Ogrodzieniec zorganizowali dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych obóz szkoleniowy. W obozie uczestniczyli członkowie MDP Ogrodzieniec, Kiełkowice i Giebło (łącznie 13 druhen i druhów). Obóz został rozbity na polanie w pobliżu Grochowca, na terenie sołectwa Ryczów. Członkowie MDP sami rozbili namioty, przygotowywali posiłki oraz pełnili nocne warty. Podczas trzydniowego szkolenia, pod okiem druhów z Grupy Ratownictwa Wyskościowego, uczyli się udzielania pomocy poszkodowanym, poruszania się w terenie z wykorzystaniem GPS oraz poznawali podstawowe elementy wspinaczki. Mogli również zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, którym dysponują druhowie OSP Ogrodzieniec.
Szczególne podziękowania należą się członkom Grupy Ratownictwa Wysokościowego, którzy byli inicjatorami, organizatorami oraz opiekunami obozu szkoleniowego. Gratulujemy również członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy mimo nie najlepszej pogody przetrwali trzydniowy obóz szkoleniowy. Szkoda, że nie wszystkie jednostki odpowiedziały na propozycję druhów z OSP Ogrodzieniec.


********************************************************************* *********************************************************************

Bądź bezpieczny na drodze
Bądź bezpieczny na drodze W dniu 18 września pod hasłem "Bądź bezpieczny na drodze" na placu przy remizie strażackiej odbyło się spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami naszego sołectwa. Inicjatorami akcji byli druhny i druhowie z naszej jednostki oraz przedstawiciele firmy "PROVIDENT POLSKA".
Obecni na spotkaniu mogli się zapoznać z historią OSP Kiełkowice oraz sprzętem strażackim, który jest na wyposażeniu naszej jednostki. Następnie członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zademonstrowali rozwinięcie linii gaśniczej w natarciu oraz drugiej linii w osłonie przy użyciu kurtyny wodnej.
Bądź bezpieczny na drodze Jako że nadrzędnym celem spotkania z najmłodszymi mieszkańcami sołectwa było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, uczestnicy spotkania otrzymali z rąk przedstawicieli firmy "PROVIDENT POLSKA" kamizelki odblaskowe, latarki oraz słodycze. Każdy uczestnik ruchu drogowego zdaje sobie sprawę jak ważne jest posiadanie przez pieszych elementów odblaskowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Dzięki środkom, jakie pozyskała Pani Kierownik Anna Kapral, jednostka OSP Kiełkowice otrzymała piłki, zestawy do gry w badmintona, tenisa stołowego oraz gry planszowe. Wszystkie te rzeczy są przeznaczone do świetlicy, która mamy nadzieję wkrótce zostanie wyremontowana i stanie się miejscem spotkań dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. Oby takich inicjatyw było znacznie więcej. A członkowie naszej jednostki po raz kolejny udowodnili, że nie są im obce sprawy naszego sołectwa.
Bądź bezpieczny na drodze Bądź bezpieczny na drodze Bądź bezpieczny na drodze Bądź bezpieczny na drodze


********************************************************************* *********************************************************************

Spotkanie informacyjne HDIRATHDOWNEY
W dniu 16 września w remizie strażackiej odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli firmy HDIRATHDOWNEY dotyczące zaawansowania Projektu OLZA (badań geologicznych) prowadzonych przez firmę RATHDOWNEY. Spotkanie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Jednakże obecni na spotkaniu mogli się zapoznać ze stopniem zaawansowania badań geologicznych oraz negatywnymi skutkami dla środowiska, jakie niosłoby wydobywanie rud cynku i ołowiu z pokładów, znajdujących się na terenie Powiatu Zawierciańskiego.
Niestety, w spotkaniu informacyjnym zabrakło Pani Sołtys oraz naszych radnych.
Zainteresowanych zaawansowaniem Projektu OLZA zapraszamy na stronę: Projekt OLZA


********************************************************************* *********************************************************************

Zebranie sołeckie
W dniu 9 września w remizie strażackiej odbyło się zebranie sołeckie, na którym została podjęta decyzja o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2015. Zgodnie z wolą większości, obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa, podjęto po raz pierwszy decyzję o tym, aby nie dzielić posiadanych środków na części tylko przeznaczyć je w całości na zakup kostki do budowy dalszej części chodnika. Po ogłoszeniu wyników głosowania niezadowolna część mieszkańców, w większości członków OSP, na znak protestu opuściła zebranie.
Trudno dziwić się niezadowoleniu druhów, którzy nie otrzymali środków na dalszy remont pomieszczenia po dawnym klubie rolnika, które miało być świetlicą dla młodzieży. Po raz kolejny okazało się, że głos strażaków i młodzieży nie ma w tym sołectwie większego znaczenia.
Jednakże szanujemy wolę większości mieszkańców i wierzymy, że plany remontu świetlicy dojdą do skutku. Być może w przyszłym roku będzie większa wola współpracy ze strony rady sołeckiej i miszkańców. Szkoda tylko, że mieszkańcy tak szybko zapominają, gdzie odbywają się zebrania sołeckie, półkolonie, jak również o tym, kto ponosi koszty organizacji tych przedsięwzięć.


********************************************************************* *********************************************************************

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-pożarnicze - Giebło 2104
MDP Kiełkowice 27 lipca w upalne niedzielne popołudnie na boisku sportowym KS Giebło odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Po raz pierwszy w zawodach startowało 13 drużyn. Oprócz 8 drużyn seniorów, na starcie stanęły żeńskie drużyny pożarnicze OSP Giebło oraz OSP Ryczów Kolonia. Młodzieżowe drużyny pożarnicze reprezentowali członkowie OSP Gulzów, OSP Ryczów Kolonia oraz żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kiełkowice.

Zawody rozpoczęły się od przemarszu uczestników z pod remizy OSP Giebło na teren boiska sportowego. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP druh Andrzej Mikulski.

Seniorzy Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach. Sztafecie 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. Już po biegu sztafetowym druhowie z OSP Ryczów Kolonia dali wyraźny sygnał, że przyjechali tutaj po zwycięstwo uzyskując najlepsze czasy w każdej kategorii. Pech nie opuszcał drużyny OSP Kiełkowice, która po sztafecie zajmowała 7 miejsce. Warto przy tej okazji podkreślić, że czas uzyskany przez żeńską Młodzieżową Drużynę Pożarniczą byłby 6 czasem wśród seniorów.

Jak zawsze o ostatecznym układzie w tabeli zadecydowało ćwiczenie bojowe. I tutaj również bezkonkurencyjne były drużyny OSP Ryczów Kolonia. Druhowie z OSP Kiełkowice mimo nienajlepszej postawy w sztafecie udowodnili wszystkim, że zawsze walczą do końca. W ćwiczeniu bojowym uzyskali czas tylko o sekundę gorszy od zwycięzców z OSP Ryczów Kolonia. To pozwoliło im na zajęcie miejsca tuż poza podium. Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kiełkowice wykonała ćwiczenie bojowe sprawnie i bezbłędnie i choć nie miała w swojej kategorii konkurencji może być dumna z uzyskanego wyniku.

MDP Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze:

1. OSP Ryczów Kolonia
2. OSP Gulzów
3. OSP Ogrodzieniec
4. OSP Kiełkowice
5. OSP Ryczów
6. OSP Podzamcze
7. OSP Mokrus
8. OSP Giebło

Żeńskie Drużyny Pożarnicze:

1. OSP Ryczów Kolonia
2. OSP Giebło

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

1. OSP Ryczów Kolonia
2. OSP Gulzów

Żeńskie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

1. OSP Kiełkowice

Drużyna OSP Kiełkowice startowała w składzie:

1. Jan Chudek
2. Stanisław Kaleta
3. Artur Olesik
4. Sebastian Sobczak
5. Zbigniew Kaziród
6. Paweł Sobczak
7. Piotr Mikoda
8. Sebastian Szlachta
9. Konrad Janiec

Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza startowała w składzie:

1. Barbara Szczygieł
2. Karolina Chudek
3. Dagmara Kaziród
4. Karina Olesik
5. Magdalena Chudek
6. Natalia Prudło
7. Wiktoria Flak
8. Natalia Zielińska
9. Stanisław Kaleta
Chorąży OSP Kiełkowice: Mateusz Chudek

W imieniu Zarządu OSP w Kiełkowicach składam podziękowania dla wszystkich uczestników zawodów za trud włożony w przygotowanie do startu w zawodach oraz za walkę do samego końca. Dziękuję Wam również za zaangażowanie w działalność naszej jednostki, za wszystkie prace społeczne jakie wykonujecie, za to, że w chwilach trudnych można na was liczyć.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek

Zdjęcia: Iwona Rajca********************************************************************* *********************************************************************

Turniej Piłki Halowej


W dniu 1 marca 2014 roku w Hali Sportowej w Ogrodzieńcu odbył się I Turnieju Piłki Halowej dla jednostek z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. W turnieju wzięło udział 7 drużyn reprezentujących jednostki OSP: Giebło, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Ogrodzieniec, Ryczów i Ryczów Kolonia. Sędzią Głównym zawodów był Damian Szymusik
Drużyny na hali Drużyny rozgrywały mecze w systemie każdy z każdym, a więc każda z drużyn rozegrała w całym turnieju 6 meczy. Za zwycięstwo drużyny otrzymywały 3 punkty, za remis 1 punkt za porażkę 0. O zwycięstwie decydowała więc suma punktów ze wszystkich 10 minutowych spotkań. Turniej rozpoczął mecz reprezentacji OSP Giebło i OSP Ryczów. W spotkaniu górą była młodzież z Giebła, która pokonała kolegów z Ryczowa 6:0. OSP GiebłoW kolejnym spotkaniu pierwsze zwycięstwo w turnieju odniosła reprezentacja OSP Kiełkowice, która pokonała OSP Ryczów Kolonia 2:1. Pierwsze spotkanie, późniejszych triumfatorów turnieju, OSP Gulzów zakończyło się zwycięstwem 2:0 nad reprezentacją z OSP Ogrodzieniec. Swój pierwszy mecz w turnieju przegrali również druhowie z OSP Mokrus, którzy ulegli 0:2 w starciu z OSP Ryczów. Druhowie z OSP Giebło nie dali najmniejszych szans drużynie OSP Ryczów Kolonia wygrywając 3:0. W kolejnym meczu, druhowie z OSP Kiełkowice skomplikowali sobie sytuację przegrywając po samobójczym trafieniu, z reprezentacją OSP Gulzów. Tą samą różnicą bramek, drużyna OSP MOkrus pokonała "gospodarzy turnieju" OSP Ogrodzieniec. OSP Kiełkowice Podrażniona dwoma porażkami drużyna OSP Ryczów Kolonia pokonała 4:0 lokalnego rywala OSP Ryczów, który doznał pierwszej porażki w turnieju. W kolejnym meczu druhowie z OSP Gulzów dali wyraźny sygnał, iż dążąc do ostatecznego sukcesu nie zamierzają oglądać się na innych i pokonali młodzież z OSP Giebło 2:0. W meczu "przyjaźni" drużyny OSP Ogrodzieniec i Kiełkowice zadowoliły się jednobramkowym remisem, choć trzeba przyznać, że bliżsi zwycięstwa byli druhowie z OSP Ogrodzieniec, lecz dwukrotnie w sytuacji sam na sam lepszy okazał się bramkarz OSP Kiełkowice. W kolejnym meczu po błędzie bramkarza drużyna OSP Mokrus pokonała OSP Ryczów Kolonia. Zawodnicy OSP Gulzów nie zamierzali zwalniać tempa i nie dali najmniejszych szans druhom z OSP Ryczów pokonując ich 3:0. OSP Gulzów Podrażnieni porażką druhowie z OSP Giebło pokonali reprezentację OSP Ogrodzieniec 1:0. Znajdująca się w nienajlepszej sytuacji drużyna z OSP Kiełkowice pokonała skromnie 1:0 reprezentację OSP Mokrus i zachowała szanse na walkę o miejsce na podium. Dzielnie walcząca drużyna OSP Ryczów Kolonia musiała uznać wyższość reprezentantów z Gulzówa przegrywając 0:1. Swoje pierwsze, i jak się okazało jedyne zwycięstwo, odniosła reprezentacja OSP Ogrodzieniec, która wygrała z OSP Ryczów 2:1. W meczu pomiędzy OSP Kiełkowice i OSP Giebło nie zabrakło emocji i kontrowersyjnych sytuacji. Spotkanie które zadecydowało o kolejności na podium zakończyło się remisem 2:2. Ryczów - Kiełkowice Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa druhowie z OSP Gulzów, w swoim ostatnim meczu pokonali drużynę z OSP Mokrus 1:0 i z kompletem punktów mogli w spokoju oczekiwać na zakończenie turnieju. W starciu pomiędzy OSP Ogrodzieniec i OSP Ryczów Kolonia lepsi okazali się "goście" wygrywając 2:3. Druhowie z OSP Kiełkowice walczący o miejsce na podium pokonali OSP Ryczów 4:0 i czekali w napięciu na wynik ostatniego meczu. Jednakże druhowie z OSP Giebło nie pozostawili złudzeń, kto dziś zajmie drugie miejsce na podium i pokonali OSP Mokrus 3:0.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

1 miejsce OSP Gulzów 18 pkt
2 miejsce OSP Giebło 13 pkt
3 miejsce OSP Kiełkowice 11 pkt
4 miejsce OSP Mokrus 6 pkt
5 miejsce OSP Ryczów Kolonia 6 pkt
6 miejsce OSP Ryczów 3 pkt
7 miejsce OSP Ogrodzieniec 3 pkt
Każda z drużyn uczestnicząca w turnieju otrzymała dyplomy oraz pamiątkowe medale. Drużyny, które zajęły miejsce na podium oprócz dyplomów i medali otrzymały również puchary.
Puchary i nagrody Zarówno Turniej Piłki Halowej jak i ubiegłotygodniowy Turniej Tenisa Stołewego nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie sponsorów, którzy nie pierwszy już raz wspierają działania Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu.

Sponsorami turniejów byli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec dr inż. Andrzej Mikulski
- Komendant Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ogrodzieńcu Henryk Karcz
- PHU "CAPITAL" Janusz Grzesiak
- Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy i Transportowy ORSTAL - Stanisław Orman
- Złoty Róg Całodobowe Centrum Handlowe P.P.H.U. EUROCASH S.J. Szczepan Plutka
- Firma Remontowo-Budowlana Michał Półkoszek
- Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowe KEY-POL Lidia Fabiańska
- Zakład Usługowo-Handlowy MIL-STAL Piotr Milewski
- Skup-Przerób-Sprzedaż Złomu Stacja Demontażu Pojazdów Jerzy Nocoń
- Z.P.U.H. "JANMAR" Jan Krzuś
********************************************************************* *********************************************************************

I Turniej Tenisa Stołowego

W dniu 22 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Gieble odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Zarządu OMG oraz Komendanta Miejsko-Gminnego, dla jednostek OSP zrzeszonych w Oddziale Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Ogrodzieńcu.

W turnieju wystartowało 35 zawodników z 6 jednostek OSP. Wśród uczestników byli reprezentanci OSP Giebło, Gulzów, Kiełkowice, Ogrodzieniec, Ryczów i Ryczów Kolonia. Najmłodszy z uczestników turnieju miał 11 lat a najstarszy powyżej 50. Wśród zawodników były również 4 druhny, które reprezentowały barwy OSP Giebło i OSP Kiełkowice. Zawody rozgrywane były bez podziału na kategorie wiekowe w systemie play off.

W zawodach zwyciężył Adam Rozlach z OSP Gulzów, który pokonał w finale Stanisława Kaletę z OSP Kiełkowice. Trzecie miejsce zajął Patryk Małek z OSP Ogrodzieniec. Tuż poza podium znalazł się reprezentant OSP Ryczów Sławomir Żak. Zwycięzcy otrzymali puchary i pamiątkowe medale. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny upominek.

Już za rok będzie okazja do rewanżu, gdyż zgodnie z życzenim organizatorów Turniej Tenisa Stołowego będzie rozgrywany cyklicznie. Mamy również nadzieję, że za rok wśród uczestników będą reprezntanci OSP Mokrus i OSP Podzamcze. A za tydzień zapraszamy wszystkich sympatyków piłki halowej na I Turniej Piłki Halowej dla jednostek OSP zrzeszonych w Oddziale Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Ogrodzieńcu, który rozpocznie się o godz. 9.00 na hali w Cementowni.********************************************************************* *********************************************************************

Zebranie sprawozdawcze

Prezes OSP w Kiełkowicach zawiadamia, że w dniu 1 marca 2014 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2013, na które zapraszam wszystkie druhny i druhów, członków MDP oraz kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ze względu na wagę zebrania proszę o przybycie w mundurach galowych lub mundurach koszarowych.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie na godzinę 17.30 dnia 1 marca 2014 roku zostaje wyznaczony II termin zebrania sprawozdawczego za rok 2013.Porządek walnego zebrania OSP Kiełkowice

1) otwarcie Walnego Zebrania,
2) powitania członków OSP oraz przybyłych przedstawicieli władz i gości,
3) uczczenie minutą ciszy zmarłych w poprzednim roku strażaków,
4) stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,
5) wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta,
6) przedstawienie projektu porządku obrad i uchwalenie porządku obrad,
7) wybór komisji uchwał i wniosków,
8) sprawozdanie Prezesa Zarządu OSP z działalności OSP w roku obrotowym 2013,
9) sprawozdanie Naczelnika OSP w Kiełkowicach z działalności bojowej OSP w Kiełkowicach w roku 2013,
10) sprawozdanie z działalności finansowej za rok obrotowy 2013,
11) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku obrotowym 2013,
12) prezentacja grupy wysokościowej działającej przy OSP Ogrodzieniec,
13) dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP oraz głosowanie nad ich zatwierdzeniem,
14) rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla Zarządu OSP z działalności w roku obrotowym 2013,
15) podjęcie uchwały o nadaniu godności członka honorowego OSP w Kiełkowicach dla druha Kaziród Edward,
16) zatwierdzenie wzoru godła OSP Kiełkowice,
17) uchwalenie planu działania i planu finansowego na rok obrotowy 2014,
18) wręczenie odznak, odznaczeń oraz świadectw ukończenia kursów,
19) wolne wnioski,
20) przyjęcie tekstów uchwał i wniosków do realizacji,
21) zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes OSP Kiełkowice Jan Chudek********************************************************************* *********************************************************************

Jeśli chcesz możesz nam pomóc przekazując 1% podatku

Wesprzyj wysiłki strażaków ochotników przekazując im 1% swojego podatku. Aby to zrobić w zeznaniu rocznym wpisz:
numer KRS: 0000 1162 12
Pamiętaj, aby w informacjach szczegółowych wpisać koniecznie:
Z przeznaczeniem dla OSP Kiełkowice, woj. śląskie,

gmina Ogrodzieniec

Tylko wtedy Twoje pieniądze zasilą konto OSP Kiełkowice. Całość kwoty zostanie wykorzystana na doposażenie naszej jednostki w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.


********************************************************************* *********************************************************************

Nowe samochody w jednostce
Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe W listopadzie bieżącego roku Gmina Ogrodzieniec przekazała do naszej jednostki lekki samochód pożarniczy GLM FORD Transit oraz samochód operacyjny SLOP Audi 80. Samochody te wcześniej służyły druhom z OSP Ogrodzieniec a teraz będą służyły naszej jednostce. FORD zastąpił wysłużonego Żuka i otrzymał numer operacyjny 687 s 46 a samochód Audi nosi numer 687 s 48. Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Przy tej okazji w imieniu druhów OSP Kiełkowice chciałbym podziękować Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec mgr inż. Andrzejowi Mikulskiemu oraz Komendantowi Miejsko-Gminnemu druhowi Henrykowi Karczowi, dzięki którym nasza jednostka staje się coraz bardziej mobilna i doposażana w sprzęt, umożliwiający nam udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Jan Chudek - Prezes OSP Kiełkowice


********************************************************************* *********************************************************************

Powrót samochodu GBA
W dniu 26 lipca 2013 roku odebraliśmy z remontu samochód GBA 2,5/16 Star 244. Dzięki dotacji pozyskanej z Gminy Ogrodzieniec możliwe było wykonanie kapitalnego remontu silnika oraz blacharki. Samochód został również w całości pomalowany, dzięki temu wygląda jak nowy. Została również zmieniona zabudowa wnętrza samochodu bojowego, która została dostosowana do naszych potrzeb i posiadanego sprzętu.

Składamy podziękowanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec, który wyasygnował środki na remont naszego samochodu bojowego oraz Komendantowi Miejsko-Gminnemu druhowi Henrykowi Karcz, który wspierał nasze starania zmierzające do pozyskania środków na remont samochodu.

Dzień później 27 lipca wyremontowany samochód GBA 2,5/16 przeszedł swój chrzest bojowy podczas pożaru lasu w kompleksie leśnym Ogrodzieniec-Krępa.


********************************************************************* *********************************************************************

Uroczyste otwarcie placu zabaw
Dnia 17 maja w Kiełkowicach przy ul. Turystycznej odbył się Piknik integracyjny z okazji otwarcia placu zabaw dla dzieci . Aby stworzyć atmosferę jednoczenia się wspólnoty lokalnej wszyscy rodzice przybyli ze słodkimi koszykami piknikowymi . Organizatorzy zachęcili rodziców do użycia własnej fantazji by wypełnić słodyczami owe koszyki .Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia przydrożnej kapliczki . Nową konstrukcję kapliczki wykonał miejscowy stolarz Stanisław Cichór , ponieważ dawna została pokonana przez czas .Ksiądz proboszcz parafii w Gieble Krzysztof Knap dokonał poświęcenia w pierwszej kolejności kapliczkę a następnie mieszkańcy przeszli na pobliski plac zabaw i tam rozpoczęła się uroczystość . Ksiądz dokonał ceremonii , życzył by plac zabaw służył mieszkańcom w czasie odpoczynku . Druga część ceremonii rozpoczęta została od przywitania zaproszonych gości . Dokonała tego jedna z organizatorek Radna Elżbieta Stanek , w następnej kolejności uroczyście przecięto wstęgę . Dokonała tego w zastępstwie Burmistrza Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Maria Lipka Stępniewska , Radna Elżbieta Stanek , Radna Zofia Skóra , sołtys Kiełkowic Anna Szlachta oraz mieszkanka a zarazem przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Hanna Ciemniewska . Uroczystość została uświetniona przez występ ogrodzienieckiej formacji Mażoretek '' Fantazja '' działającej przy Domu Kultury w Ogrodzieńcu , które kilka dni wcześniej zostały Mistrzyniami Polski . Warto podkreślić że kilka dziewcząt tańczących w zespole to mieszkanki Kiełkowic . Widzowie byli oczarowani występami i pięknymi kolorowymi strojami . Natomiast o bezpieczeństwo wszystkich gości i widzów zadbała jednostka OSP Kiełkowice - tak druhny jak i druhowie . W trakcie występu dojechał Burmistrz MiG Ogrodzieniec Andrzej Mikulski , którego spóżnienie było w pełni usprawiedliwione . Wtedy podczas zabrania głosu Burmistrz podziękował przede wszystkim'' trzem kobietom '' rządzącymi Kiełkowicami ; Radnej Elżbiecie Stanek , Radnej Zofii Skóra oraz sołtys Annie Szlachta , a następnie przekazał głos E , Stanek by podziękowała wszystkim mieszkańcom , którzy byli zaangażowani w powstanie placu zabaw a także tym którzy odpowiedzieli na zaproszenie by wspólnie zorganizować piknik . Wszystkie dzieci zostały poczęstowane przez Burmistrza ogromną torbą słodyczy , a następnie goście i mieszkańcy poszli do stołów piknikowych . Dzieci częstowały się , brały udział w zabawach organizowanych przez pracownika Domu Kultury Dorotę Słupkowską i oczywiście korzystały ze sprzętów zamontowanych na placu zabaw . Gospodarzem stołu była pracownica Domu Kultury Beata Rus ,piknik nagłaśniał Konrad Burzyński , zdjęcia do gazety robiła redaktor gazety ogrodzienieckiej Joanna Piwowarczyk . Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Dorocie Cygan , za serdeczność , wszelką pomoc w zorganizowaniu imprezy . Ponadto podziękowanie składamy kierowniczce ZGK Grażynie Gaweł za podarowanie sadzonek kwiatów oraz pachołków do zabezpieczenia ulicy .oraz Adamowi Głąb który nadzorował budowę placu zabaw . Podziękowania należą też się sponsorom pikniku ,agroturystyka Ka-Ja Państwo Janoska , agroturystyka Struś Leszek Czerwiński , sklep Da-Ka Joanna Kurek oraz wszystkim paniom które upiekły ciasta . Na zakończenie organizatorzy wyrażają podziw i serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców tak rodziców jak i dziadków, którzy przybyli z wielkimi koszami piknikowymi oraz dla tych służyli wszelką pomocą swoim czasem a także sprzętem potrzebnym by uroczystość miała wyjątkowy charakter .
Radna Elżbieta Stanek.


********************************************************************* *********************************************************************

Zebranie sprawozdawcze OSP Kiełkowice za rok 2012
W dniach od 12 stycznia do 9 marca 2013 roku w jednostkach OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec miały miejsce zebrania sprawozdawcze za rok 2012. W naszej jednostce zebranie odbyło się 23 lutego br. o godz. 17.30.

Przed rozpoczęciem zebrania druhowie minutą ciszy uczcili pamięć druhów Mariana Grabosia i Wiesława Szlachty, którzy odeszli z naszych szeregów w roku sprawozdawczym.

Następnie Prezes Jan Chudek przywitał zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego druha Andrzeja Mikulskiego, Komendanta Zarządu Miejsko-Gminnego dh Henryka Karcza, Wiceprezesa ZOMG dh Krzysztofa Błocha, Skarbnika ZOMG dh Henryka Nowaka oraz Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej dh Huberta Berlika. Po powitaniu zaproszonych gości dokonano wyboru przewodniczącego zebrania i protokolanta. Na przewodniczącego wybrano druha Jana Chudka, a protokolantem została wybrana druhna Elżbieta Stanek. Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący dh Jan Olesik, sekretarz dh Andrzej Graboś, członek dh Mieczysław Kaziród.

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z działalności OSP Kiełkowice przedstawił Prezes dh Jan Chudek, sprawozdanie z działalności bojowej jednostki przedstawił Naczelnik dh Józef Jurczak, a sprawozdanie finansowe zreferował Skarbnik dh Stanisław Kaleta. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Piotr Mędrecki, który wobec braku zastrzeżeń do działalności Zarządu OSP w roku sprawozdawczym, złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP w Kiełkowicach. Następnie Prezes dh Jan Chudek przedstawił plan działania jednostki na rok 2013. Plan został dostosowany do możliwości finansowych naszej jednostki oraz założeń budżetowych Gminy Ogrodzieniec.

Najważniejszym celem w roku 2013 jest remont samochodu GBA 2,5/16 STAR 244 oraz pozyskanie pompy szlamowej. Niemniej ważną sprawą jest wyszkolenie druhów naszej jednostki do wymagań stawianych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Aby osiągnąć wymagane minimum niezbędne jest skierowanie 5 druhów na kurs podstawowy, 2 na kurs kierowców-mechaników, 2 na kurs dowódców, 1 na kurs naczelników. W dalszej kolejności Zarząd jednostki będzie czynił starania w celu zminimalizowania kosztów administracyjnych oraz pozyskania innych metod finansowania działalności statutowej. W tym celu zostały podjęte kroki w celu pozyskania środków na dalszy remont naszej strażnicy, która tak naprawdę służy wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa. Oczywiście będziemy również czynić starania w celu pozyskania lekkiego samochodu pożarniczego w miejsce wysłużonego Żuka.

Jednakże do tych działań niezbędne jest zaangażowanie wszystkich druhów naszej jednostki. Niska frekwencja na zebraniu sprawiła, że przed Zarządem stoi zadanie przemyślenia „polityki kadrowej”. Tak naprawdę o wartości danej jednostki stanowi nie liczba druhów lecz ich zaangażowanie i wyszkolenie. Być może zabrzmi to banalnie, ale „kto stoi w miejscu ten się cofa”. Musimy pogodzić się z faktem, że zmieniły się wymagania stawiane przed jednostkami OSP nawet tymi niewłączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nikogo również nie powinna dziwić wśród strażaków ochotników obecność „płci pięknej”, która na równi z innymi druhami uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Podczas wolnych wniosków dh Andrzej Mikulski złożył deklarację zakupu dla aktywnych druhen mundurów galowych. Podobnie jak na pozostałych zebraniach, zwrócono uwagę na konieczność tworzenia drużyn młodzieżowych, aby w przyszłym czasie nie zaginęła działalność OSP. Dla obecnych członków MDP jest możliwość uczestnictwa w okresie wakacyjnym w obozie w Mielnie. Z kolei dh Henryk Karcz przedstawił zebranym informację o sytuacji pożarowej w roku sprawozdawczym na terenie powiatu i gminy. Poinformował również o wymaganiach stawianych wobec jednostek OSP.

Dh Hubert Berlik przypomniał zebranych, że przyznane odznaczenia należy nosić zgodnie z regulaminem. A skoro mowa o odznaczeniach to warto wspomnieć, że po raz pierwszy w naszej jednostce oprócz odznak za wysługę lat dla druhów z długim stażem w OSP, Brązową Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymały druhny: Karolina Chudek, Karina Olesik i Angelika Szymalak.

Po wręczeniu odznaczeń druhowie przystąpili do głosowania nad projektami uchwał, które przyjęto jednomyślnie:

- o zatwierdzeniu sprawozdań za rok obrotowy 2012 oraz udzieleniu absolutorium dla Zarządu OSP

- zatwierdzeniu planu działalności na rok 2013

- zatwierdzeniu dokoptowania w skład Komisji Rewizyjnej OSP Kiełkowice dh Artura Olesik

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie sprawozdawcze za rok 2012.Jan Chudek

Prezes OSP Kiełkowice********************************************************************* *********************************************************************

Znakowanie sprzętu

W dniu 2 marca w godzinach od 9:00 do 14:00 druhowie z naszej jednostki wykonali znakowanie posiadanego sprzętu zgodnie z zapisami w Książce Gospodarza. Była to również okazja do sprawdzenia sprawności samochodów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu STAR 244. Przy tej okazji dokonano również uporządkowania dokumentacji naszej jednostki.

W pracach uczestniczyli następujący druhowie:
Szymalak Angelika

Sobczak Paweł

Sobczak Sebastian

Janiec Konrad

Olesik Artur

Biały Adam

Kaleta Stanisław

Kowalski Władysław

Jurczak Józef

Chudek Jan********************************************************************* *********************************************************************

Rok 2012

Styczeń, to zazwyczaj czas podsumowania minionego roku. W imieniu Zarządu OSP w Kiełkowicach, chciałbym dokonać krótkiego posumowania.

WOŚP 2012-01-08 Rok 2012 rozpoczął się od udziału naszej jednostki w zabezpieczeniu XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ogrodzieńcu. Nasi druhowie, wraz ze strażakami ze wszystkich jednostek Gminy Ogrodzieniec od rana do późnych godzin wieczornych dbali o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Finale WOŚP. W tym czasie nasi młodzi wolontariusze na terenie Kiełkowic zbierali pieniądze do puszek. Dzięki hojności mieszkańców naszej miejscowości udało się zebrać kwotę 776,57 zł. Kwota ta w całości zasiliła konto sztabu Wielkiej Orkiestry w Ogrodzieńcu. Oprócz tego nasza jednostka przekazała na licytację dyptyk namalowany przez Mariolę Grzesiak, a nasze druhny upiekły ciasta. Dochód ze sprzedaży również zasilił konto WOŚP.

WOŚP 2012-01-08 4 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2011. Obecni na zebraniu druhowie wysłuchali sprawozdania Prezesa dotyczącego działalności jednostki w minionym okresie oraz mogli poznać plan działania na rok 2012. Naczelnik Józef Jurczak przedstawił sprawozdanie z działalności bojowej OSP Kiełkowice a Skarbnik Stanisław Kaleta przedstawił sprawozdanie finansowe. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druhowie udzielili absolutorium dla Zarządu jednostki.

Od połowy lutego do 10 marca nasza jednostka dostarczała wodę mieszkańcom Sachalinu, ulicy Sarniej w Kiełkowicach oraz do pojedynczych domów na ulicy Łąki, Piaskowej i Więckach. W tym czasie odnotowaliśmy 8 wyjazdów. Biorąc pod uwagę, że nie posiadamy ogrzewanego garażu każdorazowy wyjazd wiązał się z napełnieniem zbiornika a po powrocie z dokładnym jego opróżnieniem, aby nie dopuścić do rozmrożenia zbiornika czy autopompy.

Pod koniec marca nasi druhowie przygotowali samochód Star na okres wiosenno-letni. Napełniliśmy zbiornik, sprawdziliśmy sprawność sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu bojowego oraz przenieśliśmy szatnię z garażu do innego pomieszczenia, aby nasi druhowie nie musieli ubierać się w dymie podczas alarmu. Już w kwietniu uczestniczyliśmy w gaszeniu pożaru trawy przy zamku w Podzamczu a w majowy wieczór wyjeżdżaliśmy do pożaru młodnika w Ryczowie na ulicy Basztowej.

Okres wiosenny to również święta Wielkanocne. Nasi druhowie, jak co roku pełnili wartę przy grobie pańskim w Kościele Parafialnym w Gieble. W uroczystość odpustową w Kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kiełkowicach uczestniczyliśmy w procesji liturgicznej. Z kolei w maju uczestniczyliśmy w obchodach parafialnego Dnia Strażaka. Jak co roku jednostki OSP Kiełkowice, Giebło, Gulzów i Mokrus uczestniczą we wspólnej mszy a później udają się do jednej z jednostek na skromny poczęstunek. W tym roku rolę gospodarza pełniła jednostka OSP Gulzów. Skoro mowa o uroczystościach kościelnych nasi druhowie wspólnie z druhami z pozostałych jednostek parafii Giebło uczestniczyli w dniach 5 i 6 września w uroczystościach liturgicznych związanych z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii błogosławionego Jana Pawła II.

Na przełomie kwietnia i maja na terenie naszej jednostki miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ponieważ obrady były bardzo burzliwe zebranie w dniu 28 kwietnia zostało przerwane a jego druga część miała miejsce 11 maja.

WOŚP 2012-01-08 W czerwcu rozpoczęliśmy przygotowania do zawodów sportowo-pożarniczych, które miały się odbyć 22 lipca w Gieble. Oprócz drużyny seniorów do zawodów przygotowywała się żeńska młodzieżowa drużyna pożarnicza. Nasze młodziutkie druhny i nasi druhowie poświęcali swój czas spotykając się wielokrotnie o różnych porach na wspólnych ćwiczeniach. Ze względu na wysokie temperatury ćwiczenia odbywały się nawet o godz. 700 rano. Nie obyło się bez problemów ze sprzętem. Podczas ćwiczeń doszło do awarii motopompy PO5 M800 i tylko dzięki przekazaniu przez jednostkę OSP z Czeladzi jednej ze swoich motopomp start w zawodach stał się w ogóle możliwy. Na zawodach pech nie opuścił naszej drużyny seniorów, która uplasowała się na VII miejscu. Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się natomiast nasza młodzieżowa żeńska drużyna pożarnicza, która z dobrym czasem ukończyła sztafetę i bardzo dobrze wykonała zadanie bojowe. Była to zresztą jedyna młodzieżowa drużyna pożarnicza biorąca udział w zawodach.

W czerwcu pożegnaliśmy druha Mariana Graboś, który zmarł 23 czerwca. Druh Marian był wieloletnim członkiem naszej jednostki. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych a w roku 2011 został odznaczony ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. Niestety nie był to jedyny strażak, którego pożegnaliśmy w minionym roku. 13 sierpnia zmarł druh Wiesław Szlachta wieloletni Naczelnik OSP Kiełkowice, który za swoją działalność był odznaczony wieloma odznaczeniami między innymi ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.

W lipcu nasza remiza gościła dzieci uczestniczące w półkoloniach. W zajęciach brało udział około 70 dzieci nie tylko z naszej miejscowości. Nasza jednostka, jak co roku przygotowała dla najmłodszych pokaz strażacki. Uczestnicy zajęć mogli obejrzeć sprzęt, który, na co dzień służy do niesienia pomocy, założyć mundur bojowy oraz zapoznać się ze sposobami alarmowania jednostki. Kilka dni później gościliśmy uczestników kolonii harcerskiej w Siamoszycach, dla których również przygotowaliśmy pokaz strażacki. Jeszcze przed zakończeniem pokazu zostaliśmy zadysponowani do porządkowania drogi na Sachalinie, gdzie po ulewnych opadach deszczu naniesiony z pół piasek i kamienie stwarzał zagrożenie dla poruszających się pojazdów. Kilka dni później po kolejnej ulewie usuwaliśmy na terenie Kiełkowic konary powalone na lokalne drogi.

W sierpniu nasi druhowie uczestniczyli w przygotowaniu oraz zabezpieczeniu Święta Kiełkowic. Podczas pikniku nasi druhowie zaprezentowali zgromadzonym mieszkańcom, jakim sprzętem jeszcze kilkadziesiąt lat temu dysponowali strażacy i w jaki sposób byli alarmowani. Następnie druhny z żeńskiej drużyny pożarniczej zaprezentowały jak wygląda to dzisiaj. Pod koniec sierpnia wyjeżdżaliśmy do gaszenia palącej się słomy na ściernisku.

Wrzesień nie dał wytchnienia naszym druhom. Dzięki środkom pozyskanym z funduszu sołeckiego rozpoczęliśmy remont łazienek. Remont został zakończony 10 listopada. Podczas prac związanych z remontem uczestniczyło 11 druhów. Najwięcej godzin podczas remontu przepracowali: Kaleta Stanisław – 186 godzin, Mędrecki Piotr – 161 godzin, Sobczak Paweł – 93 godziny. Pozostali druhowie biorący udział w remoncie w porządku alfabetycznym to: Biały Adam, Chudek Jan, Graboś Andrzej, Janiec Dawid, Jurczak Józef, Kaleta Jan, Kamiński Dawid, Kowalski Władysław, Mikoda Piotr, Sobczak Sebastian. Podczas prac pomagał nam również tata naszej druhny Dagmary Kaziród. Efekt naszych prac mogli zobaczyć mieszkańcy, którzy w listopadzie na terenie remizy mogli dokonać bezpłatnego badania słuchu.

W październiku przygotowywaliśmy również sprzęt do jesiennego przeglądu, który odbył się 22 października na terenie jednostki OSP w Gulzowie. Usterki, wskazane przez Komendanta Miejsko-Gminnego Henryka Karcza, zostały w krótkim czasie usunięte. W listopadzie poczet sztandarowy oraz przedstawiciele naszej jednostki uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Ogrodzieńcu. W tym dniu jednostce OSP Ogrodzieniec został przekazany nowy lekki samochód pożarniczy służący do ratownictwa technicznego, natomiast dotychczasowy lekki samochód trafił do druhów z Gulzowa zastępując w tej jednostce wysłużonego Żuka.

Jak co roku w grudniu rozprowadzaliśmy wśród naszych mieszkańców kalendarze strażackie. Jest to jedna z form pozyskania środków na działalność statutową, ale przede wszystkim forma bezpośredniego kontaktu z naszymi mieszkańcami oraz wysłuchania ich opinii dotyczącej naszej działalności. Każda wskazówka jest dla nas bardzo cenna. Do innych form pozyskania funduszy na działalność statutową należą dobrowolne wpłaty przekazane przez członków naszej jednostki, osoby wspierające lub osoby korzystające z Sali bankietowej. Tych ostatnich niestety jest bardzo niewiele, przez co nasza jednostka nie należy do najbogatszych w gminie.

Przez cały rok dbamy o to, aby podnosić nasze kwalifikacje i doskonalić swoje umiejętności, dlatego nasi druhowie uczestniczą w kursach, zbiórkach szkoleniowych, czy też ćwiczeniach wewnętrznych. Ćwiczenia w terenie odbyły się w tym roku w marcu oraz w maju. Celem tych ćwiczeń było doskonalenie posiadanych umiejętności oraz zapoznanie druhów z obsługą posiadanego sprzętu. Podobny cel mają zbiórki szkoleniowe. Natomiast szkolenia organizowane przez PSP w Zawierciu pozwalają druhom sprostać wymaganiom, jakie stawiane są teraz przed jednostkami OSP. W tym roku szkolenia podstawowe strażaków OSP ukończyli druhowie: Olesik Artur oraz Sobczak Paweł.

Ale nawet najlepiej wyszkoleni strażacy nic nie zrobią, jeśli nie posiadają odpowiedniego sprzętu do ratowania osób i mienia. Nasza jednostka dysponuje samochodem gaśniczym GBA 2,5/16 Star 244 oraz LZM Żuk A-15. Na wyposażeniu Stara posiadamy pompę pływającą, agregat oświetleniowy, pilarkę spalinową, drabinę nasadkową oraz armaturę wodną. Sprzęt, którym dysponujemy pozwala nam na udział w gaszeniu pożarów na terenie naszej miejscowości czy też gminy. W tym roku dzięki dotacjom pozyskanym z Gminy Ogrodzieniec uzupełniliśmy sprzęt o piłę spalinową MS181, gaśnicę proszkową, tłumice gumowe, buty wodery, mundury koszarowe, buty skutery oraz węże gaśnicze. Za pieniądze pozyskane z 1% oraz z innych źródeł został zakupiony koc gaśniczy, zakupiono siekierę Fiskars oraz wykupiono usługę alarmowania druhów na wskazane telefony komórkowe. Dzięki tym zmianom możemy szybciej reagować na zagrożenia i nie jesteśmy zależni od dźwięku syreny, która nie w każdym miejscu naszej miejscowości może być słyszana.

Na koniec krótkie podsumowanie. Jednostka nasza liczy 48 druhów w tym 11 kobiet oraz 9 druhów honorowych. Drużyna młodzieżowa liczy 8 członków. W minionym roku z szeregów jednostki ubyło 4 druhów w tym 2 zostało skreślonych z listy członków OSP wskutek działalności niezgodnej ze statutem OSP. W szeregi naszej jednostki przyjęto 7 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz 3 kobiety. W minionym roku interweniowaliśmy 13 krotnie w tym 3 zdarzenia to pożary, 10 to inne miejscowe zagrożenia. Jak na jednostkę nie należącą do KSRG jest to całkiem spora liczba wyjazdów, ale w końcu nasza podstawowa działalność statutowa sprowadza się właśnie do niesienia pomocy.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim druhom zaangażowanym, na co dzień w działalność naszej jednostki i życzyć im tyle powrotów ile wyjazdów. Przy tej okazji chylę czoło przed najbliższymi naszych strażaków, którzy cierpliwie czekają aż nasi druhowie wrócą do domów a niejednokrotnie służą nam pomocą nie czekając na specjalne podziękowania. Składam również podziękowania władzom gminy a w szczególności burmistrzowi Andrzejowi Mikulskiemu oraz Komendantowi Miejsko-Gminnemu Henrykowi Karczowi, którzy dbają o to, by nasza jednostka posiadała odpowiedni sprzęt i przeszkolonych do działań ratowniczo-gaśniczych druhów. Dziękuję również mieszkańcom Kiełkowic za wszelką pomoc, jaką niejednokrotnie od nich otrzymujemy.********************************************************************* *********************************************************************

Archiwum 2012